Skötsel och förvaltning av utemiljö

Kursstart: 2019-02-11
Sista anmälningsdag: 2019-01-27
Utbildare: http://Hvilan utbildning AB

Kontakt: Anna Andersson
Tel: 040463705
Email: anna.andersson@hvilanutbildning.se

Plats: Hvilan-Åkarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning

Kursen hålls 2019-01-16 till 2019-01-18  Hvilan Åkarp

Sista anmälningsdag: 2019-01-02


Utbildare: Hvilan utbildning AB

Kontakt: Anna Andersson
Tel: 040463705
Email: anna.andersson@hvilanutbildning.se

Plats: Hvilan – Åkarp

Beskärning och Trädvård

Kursstart 13 feb Hvilan Åkarp

Senaste anmälningsdag 2019-01-30

Utbildare: Hvilan utbildning AB

http://www.hvilanutbildning.se

Kontakt: Anna Andersson
Tel: 040463705
Email: anna.andersson@hvilanutbildning.se

Plats: Hvilan-Åkarp