Skötsel och förvaltning av utemiljö

Kursstart: 2019-02-11
Sista anmälningsdag: 2019-01-27
Utbildare: http://Hvilan utbildning AB

Kontakt: Anna Andersson
Tel: 040463705
Email: anna.andersson@hvilanutbildning.se

Plats: Hvilan-Åkarp