Validering Växtkännedom 1 & 2

Kursen hålls 2017-11-10 i Stockholm
Sista anmälningsdag: 2017-10-27
Utbildare: Siv Stagman Trädgårdsmästare

Kontakt: Siv Stagman Trädgårdsmästare
Tel: 073 6675707
Email: siv.stagman@gmail.com

Plats: Stockholm