YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
GODKÄNNANDE AV UTBILDNINGSANORDNARE


Det åligger varje skola eller företag som vill bli utbildningsanordnare för TCYK´s yrkesbeviskurser att ansöka om detta. Ansökan görs på angiven blankett. Ansökningsblankett hittar du här: Ansökan utbildningsanordnare.pdf
Ansökan utbildningsanordnare.doc
Det är viktigt att den som skrivs in som ansvarig för respektive skola eller företag också är ansvarig för att yrkesbeviskurserna genomföres med utbildade föreläsare, som är väl insatta i de olika kursernas moment och hur de utföres ute på arbetsplatserna.

Ansökan skickas in till
TCYK
Holmavägen 10
289 32 Knislinge
Styrelsen behandlar varje inkommen ansökan och meddelar beslutet.

 
 
YRKESBEVIS.COM