YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
INFORMATION


Det finns olika sätt att erhålla yrkesbeviskompetens. Det vanligaste är att man går en av TCYK anordnad yrkesbeviskurs hos någon av de godkända utbildningsanordnarna. Se under Information - yrkesbevisprov.

De ungdomar som går gymnasieutbildning på Naturbruksgymnasierna, YH utbildningar eller yrkesvux kan genom validering erhålla den teoretiska delen av yrkesbevisen. Se under Information - validering.

De som är yrkesverksamma kan genom validering hos utbildningsanordnarna få yrkesbevis. 
 
YRKESBEVIS.COM