YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
BRANSCHENS KUNSKAPSKRAV


TCYK´s kunskapskrav utgör 13 delar, varav två är uppdelade i tre delar. Detta gäller Naturstensarbeten och Växtkännedom som är uppdelade i steg 1, 2, 3. Alla tre stegen måste vara godkända för att erhålla yrkesbeviset i t ex Växtkännedom.
Yrkesbevisen Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare och Vår uppgift som krematorietekniker riktar sig speciellt till den personal som arbetar på kyrkogårdar.
Vårt nyaste yrkesbevis är Plantskolist det är uppdelat i 6 delmoment och det leder till yrkestiteln Plantskolist
Läs mer i vår broschyr Broschyr 2016.pdf

Branschens kunskapskrav
Yrkesbevis 1 - Skötsel och förvaltning av utemiljö
Yrkesbevis 2 - Ritningsläsning. avvägning och utsättning.pdf
Yrkesbevis 3 - Schakt. fyllning och dränering.pdf
Yrkesbevis 4 - Markbetong och asfalt.pdf
Yrkesbevis 5 - Trappor och murar.pdf
Naturstensarbeten
Yrkesbevis 6.1 - Naturstensarbeten - steg 1.pdf
Yrkesbevis 6.2 - Naturstensarbeten - steg 2.pdf
Yrkesbevis 6.3 - Naturstensarbeten - steg 3.pdf

Yrkesbevis 7 - Gräsanläggning.pdf

Växtkännedom
Yrkesbevis 8.1 - Växtkännedom - steg 1.pdf
Yrkesbevis 8.2 - Växtkännedom - steg 2.pdf
Yrkesbevis 8.3 - Växtkännedom - steg 3.pdf

Yrkesbevis 9 - Beskärning och trädvård.pdf
Yrkesbevis 10 - Lekredskap och träarbeten.pdf
Yrkesbevis 11- Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare.pdf
Yrkesbevis 12 - Vår uppgift som krematorietekniker.pdf

Plantskolist
Yrkesbevis 13.1 Växtkunskap 1 Växtfysiologi 1 Mark och substrat.pdf
Yrkesbevis 13.2 Växtkunskap 2 Växtfysiologi 2 och Växtnäring.pdf
Yrkesbevis 13.3 Växtkunskap 3 Förökning och Plantskoleteknik.pdf
Yrkesbevis 13.4 Växtkunskap 4 och Produktion av plantskoleväxter.pdf
Yrkesbevis 13.5 Växtkunskap 5 Växtskydd 1 och Ekonomi 1.pdf
Yrkesbevis 13.6 Växtkunskap 6 Växtskydd 2 Ekonomi 2 och Växtnäring.pdf

 
 
YRKESBEVIS.COM