YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
LÄRARHANDLEDNING FÖR YRKESBEVISKURSERNA


Nu finns kravspecifikationer utarbetade och du kan nå dessa genom att titta på respektive kravspecifikation. Klicka till vänster i menyn på Branschens kompetenskrav.
 
 
YRKESBEVIS.COM