YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
OM TCYK


Målet för TCYK är att ge personalen inom den gröna sektorn hög kvalitet och status för grönytearbeten och trädgårdsanläggningsarbeten.


Följande står bakom yrkesbevisutbildningen och TCYK:
Trädgårdsanläggarna STAF, SLA, Kommunal, FSS, FSK, SKKF, SABO, LRF Trädgård och SKAO

Dessa samarbetar TCYK med: Naturbruksgymnasierna och Naturbruksskolornas förening.


Förklaring till förkortningar:
TCYK - Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté
Trädgårdsanläggarna STAF - Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund
SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Kommunal - Svenska Kommunalarbetareförbundet
FSK - Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
SKKF - Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund
FSS - Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
LRF Trädgård - LRF Trädgård Plantskolor
SKAO - Svenska Kyrkans Arbetsgivareorganisation

 
 
YRKESBEVIS.COM