YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
VÄLKOMMEN TILL TCYK
Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté = TCYK

Adress: TCYK, Holmavägen 10 289 32 Knislinge
Tel: 070-3458747

Genom samverkan mellan olika intressenter inom trädgårdsnäringen har branschen satt upp kunskapsmål för att höja kvalitet och status på grönytearbete och trädgårdsanläggning.

Dessa kunskapsmål är samlade i olika yrkesbevis som styrker erforderlig teoretisk och praktisk kompetens inom området.

 
 
YRKESBEVIS.COM