YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
TCYK STYRELSE 2012/2013


Ordförande: Anja Westberg, Kommunal
Vice ordförande: Ronny Holm, SKKF
Sekreterare: Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna STAF
Ledamöter: Lennart Wahlstedt, SABO
Ingemar Petersson, FSK
Pernilla Johansson, FSS
Egon Spade, SLA
Elisabeth Rovelstad, LRF Trädgård
Staffan Lundstedt Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation

Suppleanter:
Peter Larsson, Kommunal
Mattias Elofsson, SKKF
Maria Möller, SLA/Arbio
Lars Johansson, FSS
Eva Grönvall Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation


 
 
YRKESBEVIS.COM