YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
VALIDERING MOT GYMNASIEKURSER


Kostnaden för registrering i samband med validering är 200:- + moms/yrkesbevis .

Översättning av kompetensmål mellan Yrkesbevis och Gymnasiekurser GY 2011

VALIDERING MOT GYMNASIEKURSER GY 11.pdfÖversättning av kompetensmål mellan
Yrkesbevis och Gymnasiekurser före GY 2011


Validering av kurser ingående i naturbruksprogrammet, mot målen för yrkesbevisen enl. TCYK.

För att få ett yrkesprov godkänt krävs minst VG på de ingående gymnasiekurserna. Betygsskalan på gymnasiekurserna är IG, G, VG och MVG.

Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

TDG1207 Träarbete
TDG1209 Trädgårdsanläggning grundkurs
TDG1210 Trädgårdsplanering

Yrkesbevis 2 - Ritningsläsning, avvägning och utsättning
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

TDG1209 Trädgårdsanläggning grundkurs
TDG1210 Trädgårdsplanering

Yrkesbevis 3 – Schakt, fyllning och dränering
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

Ej möjlig att nå.

Yrkesbevis 4 – Markbetong, asfalt
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

TDG1206 Trappor och murar
TDG1209 Trädgårdsanläggning grundkurs

Yrkesbevis 5 – Trappor och murar
TDG1206 Trappor och murar
TDG1209 Trädgårdsanläggning grundkurs

Yrkesbevis 6 – Naturstensarbete, steg 1 och 2
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

TDG1205 Naturstensarbete

Yrkesbevis 6 – Naturstensarbete, steg 3
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

Ej möjlig att nå


Yrkesbevis 7 – Gräs
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

NABT1201 Basmaskin körning
ODL1209 Trädgårdsodling grundkurs
TDG1202 Golfbanor

Yrkesbevis 8 – Växtkännedom, steg 1
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

TDG1212 Växtkunskap

Yrkesbevis 8 – Växtkännedom, steg 2
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

TDG1210 Trädgårdsplanering
TDG1212 Växtkunskap

Yrkesbevis 8 – Växtkännedom, steg 3
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

TDG1207 Träarbete
TDG1210 Trädgårdsplanering
TDG1212 Växtkunskap

Yrkesbevis 9 – Beskärning, trädvård
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

BI1208 Växt- & djurliv
TDG1201 Beskärning

Yrkesbevis 10 – Lekredskap och träarbeten
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

TDG1207 Träarbeten

Yrkesbevis 11 – Vår uppgift
Målen för detta område motsvaras av målen i kursen/kurserna:

Ej möjlig att nå.

 
 
YRKESBEVIS.COM