YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVISPROV


Varje yrkesbeviskurs avslutas med ett skriftligt prov för att få godkänt i respektive yrkesbeviskurs. Vissa kurser kan även ha praktiska prov som skall klaras för att bli godkänd.
När man klarat de uppsatta proven får man kursen godkänd och erhåller den gröna utbildningsboken med kursen inskriven och kursledaren skickar in uppifterna till TCYK för registrering.
Detta sker på blankett.
Klicka här: Registreringsblankett.pdf Rapportering yrkesbevis.xlsx

Utöver godkänd examination skall personen ha yrkeserfarenhet för att få yrkesbeviset.
Kravet är 3500 timmar för de som inte gått någon grundläggande utbildning.
Kravet är 2400 timmar för de som gått en grundläggande utbildning som är minst 2 terminer (1 år)

När personen har uppfyllt praktikkravet för yrkesbevis skickas den gröna utbildningsboken in till TCYK och personen erhåller yrkesbeviskortet.

Direktprov kan också göras. Vill du veta mer om detta kontakta TCYK.


 
 
YRKESBEVIS.COM