Om TCYK

Målet för TCYK är att ge personalen hög kvalitet och status för yrkesarbetare som arbetar med skötsel av utemiljö, trädgårdsanläggning och svensk produktion av plantskoleväxter.

Följande står bakom kompetenskraven i yrkesbevisen och TCYK:

Trädgårdsanläggarna i Sverige STAF 
SLA – Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Kommunal – Svenska Kommunalarbetareförbundet
FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola
SKAO – Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation

Styrelse

Ordförande: Anja Westberg, Kommunal
Vice ordförande: Ronny Holm, SKKF
Sekreterare: Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna STAF
Ledamöter: Lennart Wahlstedt, SABO
Katarina Evenseth FSK
Pernilla Johansson, FSS
Egon Spade, SLA
Elisabeth Rovelstad, LRF Trädgård/Plantskola
Christer Pettersson Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation
Hans Bill Trädgårdsanläggarna STAF
Suppleanter:
Jörgen Gustavsson, Kommunal
Mattias Elofsson, SKKF
Lena Andersson, SLA/Arbio
Maja Persson LRF Trädgård/Plantskola
Lars Johansson, FSS

Här är våra stadgar:

Stadgar.doc
Stadgar.pdf

Kontakt

Använd gärna formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.