AF Främjandemedel – Kör igång jobbspår för nyanlända!

AF Främjandemedel – Kör igång jobbspår för nyanlända! AF ger stöd för att program Utemiljö BAS påskyndar nyanländas väg till egen försörjning. Genom Utemiljö BAS kan nyanlända skaffa sig yrkeskompetens och kunskaper i svenska språket som arbetsgivare inom utemiljösektorn söker. Under 2021 ska TCYK arbeta extra intensivt för starta upp jobbspår med Utemiljö BAS som utgångspunkt…