AF Främjandemedel – Kör igång jobbspår för nyanlända!

AF ger stöd för att program Utemiljö BAS påskyndar nyanländas väg till egen försörjning. Genom Utemiljö BAS kan nyanlända skaffa sig yrkeskompetens och kunskaper i svenska språket som arbetsgivare inom utemiljösektorn söker. Under 2021 ska TCYK arbeta extra intensivt för starta upp jobbspår med Utemiljö BAS som utgångspunkt för arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser runt om i Sverige. 

 

Flygande  start

AF har gett TCYK statsbidrag på knappt 1,6 Mkr för 2021. Bidraget gör att TCYK får en extra skjuts att sprida och aktivera de metoder och verktyg för validering vi utvecklat under perioden 2018 – 2020. TCYK kan öka förmågan att sprida information om yrken och utbildningsvägar inom utemiljöområdet till arbetssökande. Vi kan också söka upp arbetsgivare och erbjuda dem hjälp att rekrytera brett, också bland nyanlända.

Stödja handledare och språkstödjare

Program Utemiljö BAS och program Yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljö skapar både struktur för validering och förutsättningar för bra mottagande, bra ombordstigning för nyanställda. Och faktiskt också för lärande för befintlig personal. TCYK har under 2021 extra resurser för att utbilda och stötta handledare, språkutveckling på arbetsplatser och att erbjuda lär-verktyg som fungerar både i utbildnings- och i arbetssituationer.

I samarbeta med arbetsgivare och utbildningsanordnare

Satsningen under 2021 innebär också att TCYK kan arbeta med OCN-metoden i praktiken i många olika sammanhang. Rätta till och vässa metoder och verktyg. Förstå hur vi på bästa sätt kan ge stöd till företag och utbildningsanordnare som startar upp validerar enligt OCN-metoden.