Se föreläsningarna! Klicka på föreläsarnas namn i programmet

image1

Föreläsare på TCYK:s årskonferens 2022, sittande från vänster: Anders Lundberg, Nordiskt Valideringsforum, Katarina Olsson, Fagra miljöer, Marina Ivarsson, Thormans Entreprenad, Eva Borg, Spades Trädgårdsanläggningar, Anna Thelin, Nordiskt Valideringsforum, Lotta Naglitsch, Lärlingsutvecklarna, Claudia Andreasson, Arbvux Göteborg, Annika Larsson, ABF VUX Gbg, Malin Björklund, Angereds gård, Hans Andrén, Modetre och Maria Jonasson, Uddevalla lärlingscentrum. Stående: Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i TCYK. 

TCYK:s årskonferens 2022

24 november 2022 i Göteborg

Yrkesbevis behövs!

Konferensen vill visa på de möjligheter som TCYK:s yrkesbevis ger, då man ska kvalitetssäkra yrkeskompetens i utemiljöbranschen. 
Efter konferensen hoppas vi att du har fått med dig några nya verktyg som utvecklar ditt eget arbete med kompetensutveckling.


Konferensen vänder sig främst till:
– Utbildningsanordnare och yrkesbedömare i utemiljöbranschen.
– Beställare av utemiljötjänster.
– Arbetsgivare i Utemiljöbranschen.

Program

0830  Registrering

0900  Inledning
0905  Vem behöver yrkesbevis?   

          Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i TCYK.

0920  Den oslipade diamanten, hur förbättra kompetensförsörjningen?
Anders Lundberg, Nordiskt Valideringsforum

0940  Praktiska verktyg med stöd av OCN -metoden
Anna Thelin, Nordiskt Valideringsforum

1000  Fika

1015  Lära jobbet på jobbet – tre berättelser
Hur viktiga är yrkesbevisen för de som valideras?

Katarina Olsson, Fagra miljöer
Lärande i arbete utifrån Utemiljö BAS
Eva Borg, Spades Trädgårdsanläggningar
Lärande på arbetsplats med Yrkesbevis som mål
Marina Ivarsson, Thormans Entreprenad

1110   Bensträckare

1115  Testa mikrolärande med digitala verktyg
TCYK språklär – på väg in i yrket
TCYK lär – på väg mot yrkesbevis

Annika Larsson, ABF Vux Gbg och Anders Lundberg, Nordiskt Valideringsforum

1130  Lunch

1215  Lära i utbildning och praktik – tre berättelser
Främjar validering människors insteg i nya yrken?
Claudia Andreasson, Arbvux Göteborg
Kundanpassad fortbildning – byggd på TCYK:s moduler
Malin Björklund, Angereds gård
Utemiljö BAS – små steg som leder långt
Hans Andrén, Modetre

1305 Bensträckare

1310 Lärlingsutbildning – Skolverkets och branschens krav möts
Lärlingsutbildning på frammarsch – Uddevalla visar vägen
Maria Jonasson, Uddevalla lärlingscentrum
Lärlingspilot Väst – Lärlingsutbildning och branschvalidering
Lotta Naglitsch, Lärlingsutvecklarna

1310 TCYK:s kunskapskrav, hur förhåller dom sig till Skolverkets kurser?
Lennart Wahlstedt, TCYK
Lotta Naglitsch, Lärlingsutvecklarna

1345 Fika

1405 Tillsammans tar vi nästa steg
Framtiden för TCYK:s yrkesbevis. Panelutfrågning av föreläsarna.
Klicka här för att se frågorna och höra svaren >> 

1500 Konferensen slut