Inlägg av Carina Wallin

TCYK får främjandemedel

Vi får förtroendet att fortsätta utveckla verktyg och metoder att validera yrkeskunskaper för att underlätta för nyanlända och andra personer som har svårt att nå ett arbete i utemiljöbranschen. Vi håller som bäst på att lägga upp produktionsplanen för det nya bidraget och arbetar för fullt på att paketera allt material som togs fram under […]