AF-stöd för Jobbspår Utemiljö BAS

AF-stöd för jobbspår Utemiljö BAS -Arbetsförmedlingen gav oss fortsatt förtroende att utveckla verktyg och metoder för att validera och utbilda inom skötsel av utemiljö, säger Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK. Hållbara jobb -Under 2020 driver TCYK, kommuner och AF program Utemiljö BAS, en etableringsväg för nyanlända. TCYK utbildar handledare, yrkesbedömare…

Information om COVID-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. Covid-19 upptäcktes i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt. 1177 Vårdguiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer…