Betyg

Betyg i gymnasieskolans kursplaner

Sedan starten har TCYK validerat kunskapskraven i yrkesbevisen mot gymnasieskolans kursplaner. Inför GY11 formaliserade TCYK samarbetet med Skolverket för att samordna kunskapskraven mellan yrkesbevisen och Skolverkets kurspaket Skötsel av utemiljö. Från 2021 har Skolverket gjort mindre justeringar i kurspaket Skötsel av utemiljö.

Valideringen av yrkesbevisen mot gymnasieskolans kursplaner 2011 kan du se här.


Betyg i YH-utbildningar

Många av medarbetarna inom utemiljöbranschen skaffar sig kunskaper och färdigheter genom YH-utbildningar. TCYK välkomnar därför att fler och fler anordnare av YH-utbildningar vänder sig till TCYK får att få sina kurser validerade mot yrkesbevis.

TCYK kommer publicera validerade YH-utbildningar här allteftersom de är validerade.