Branschens kunskapskrav

TCYK´s kunskapskrav utgör 13 delar, varav två är uppdelade i tre delar. Detta gäller Naturstensarbeten och Växtkännedom som är uppdelade i steg 1, 2, 3. Alla tre stegen måste vara godkända för att erhålla yrkesbeviset i t ex Växtkännedom.
Yrkesbevisen Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare och Vår uppgift som krematorietekniker riktar sig speciellt till den personal som arbetar på kyrkogårdar.
Vårt nyaste yrkesbevis är Plantskolist det är uppdelat i 6 delmoment och det leder till yrkestiteln Plantskolist

Läs mer i vår broschyr Broschyr_2016