Felanmälan TCYK:s yrkesbevisregister

  Fyll i formuläret om du har upptäckt felaktigheter i TCYK:s yrkesbevisregister.
  Om vi kan åtgärdar vi direkt. Är det något vi tycker är oklart tar vi kontakt med dig.

  TCYK 

  c/o SKKF 

  Box 190 71 

  10432 Stockholm 

  E-post: info@yrkesbevis.com 

  Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

  TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

  Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. 

  GDPR Information.