För yrkesbedömare

Här kan Du gå in och få instruktioner till hur du kan ansöka om att bli yrkesbedömare eller hur Du skall validera mot kunskapskraven.

Godkännande av yrkesbedömare

Du som som vill bli yrkesbedömare för TCYK´s yrkesbevis att ansöka om detta. Ansökan görs på angiven blankett. Ansökningsblankett hittar du här:
Ansökan yrkesbedömare.xlsx
Ansökan yrkesbedömare.pdf

Som yrkesbedömare har man ansvar för att bedömningen blir korrekt utförd. Både när det gäller praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter för respektive yrkesbevis.
Man kan i sin bedömning också ta hjälp av kunniga yrkeshandledare inom det aktuella yrkesbevisområdet.
För yrkesbevis 1 integrerar vi 2019-2020, inom projektet ”Testår yrkesbevis 1” , valideringsmetoden OCN för att säkerställa en korrekt och likvärdig bedömning som yrkesbedömaren kan känna sig trygg med, då hen skickar sina yrkesbevisrekomendationer till TCYK.

Läs mer här: Viktiga förändringar och kommunikationsplan

Ansökan skickas in till:
TCYK
Hjortnäsvägen 5
793 31 Leksand

info@yrkesbevis.com 

Styrelsen behandlar varje inkommen ansökan och meddelar beslutet.

Instruktioner

När en Yrkesbeviskurs anordnas finns möjligheten att lägga ut den på TCYK:s hemsida. Där skall anges: kursanordnare, kontaktperson, tid, plats och vilken kurs det gäller.

1. Registrering

När kursen eller valideringen avslutats skall alla godkända deltagare registreras på där för avsedd blankett, och sedan skickas till TCYK.
Registrering av deltagare i direktprov skall också registreras på samma blankett.
Kicka här Rapportering yrkesbevis

2. Utfärdande av Yrkesbevis

Den person som genomgått ett yrkesbevisprov och godkänts skall efter uppfyllt praktikkrav ska sända in den Gröna utbildningsboken för att få uppgifterna kontrollerade. Därefter skriver TCYK ut det yrkesbevis som framgår av den Gröna utbildningsboken.
Yrkesbeviset och den Gröna boken skickas därefter tillbaka till avsändaren.

3. Registreringsavgifter

TCYK´s styrelse beslutade att registreringsavgiften är 200:- + moms/deltagare/yrkesbevis och innefattar registreringsavgift och utfärdande av yrkesbevis till TCYK.
Detta innebär att inga nya kostnader tillkommer efter avslutad examinering.

Har Ni några frågor eller funderingar kring yrkesbeviskurserna, ring gärna.

Lärarhandledning

Nu finns kravspecifikationer utarbetade och du kan nå dessa genom att titta på respektive kravspecifikation. Klicka till vänster i menyn på Branschens kunskapskrav.

Nuvarande
yrkesbedömare

Cecilia Wiklund

Godkänd för yrkesbevis: 1

Box 3092, 831 03 Östersund
Mobil: 070 690 23 93
Email: info@frojastradgardar.com

Ellen Olovsson

Godkänd för yrkesbevis: 1,8,9

Mobil: 0734-14 21 34
Tel: 0493 14200

Email: ellen.olovsson@gamlebygymnasiet.nu

Kai Marklin

Godkänd för yrkesbevis 6

Mobil: 070 5947195
Email: kai@sten.se

Ingemar Olofsson

Godkänd för yrkesbevis 1,7,8,9

Tel: 0455 375526
Email: ingemar.olofsson@hermods.se

Jonas Andersson

Godkända för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Box 713, 601 16 Norrköping
Mobil: 070 6845315
Tel: 011 283300
Email: jonas.andersson@nbg.nu

Maria Andersson

Godkända för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13

Mobil: 070 2099358
Email: maria.andersson@hvilanutbildning.se

Fredrik Thomée

Godkända för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Box 1135, 269 22 Båstad
Mobil: 070 – 989 25 74
Tel: 0431-776 50
Email: fredrik.thomee@akademi.bastad.se

Lars Lindberg

Godkända för yrkesbevis 1,7,8,9,11

Mobil: 076 5831051
Email: lars.lindberg@educ.goteborg.se

Lennart Wahlstedt

Godkända för yrkesbevis 1, 3, 4, 5, 6, 7, och 9

Box 1, 424 21 Angered
Tel: 031 332 10 67
Email: lennart.wahlstedt@poseidon.goteborg.se

Elisabeth Vallrud

Godkända för yrkesbevis 1,8,9,11

Mobil 070-606 89 37.
Email: elisabeth.vallrud@umea.se 

Ronny Holm

Godkända för yrkesbevis 1,11,12

Box 19071, 104 32 Stockholm
Mobil: 070-668 63 82
Tel: 08 – 15 05 40
Email: ronny.holm@skkf.se

Nicklas Edell

Godkända för yrkesbevis 1

Tel: 08 50830086

Mobil: 076 1230086
Email: nicklas.edell@stockholm.se 

Christina Alenfelt

Godkända för yrkesbevis 1,2,5,6,7,8,9,10

Mobil 070-429 79 01
Email: christina.alenfelt@rjl.se

Anette Åkerström

Godkända för yrkesbevis 1,2,7,8,9

Valhall Park, Skålgropsvägen 16, 262 74 Ängelholm
Mobil: 0709 – 84 01 87
Tel: 042-130020
Email: info@trga.se

Göran Andersson

Godkända för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Holmavägen 10, 289 32 Knislinge
Mobil: 070 – 345 87 47
Email: goran@tradgardsutbildning.com

Mikael Magnusson

Godkända för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Östra Borsvägen 17, 711 72 Vedevåg
Mobil: 072 3945066
Email: vedevaggarden@gmail.com

Peter Sandberg

Godkända för yrkesbevis 9

Brahegatan 17, 563 32 Gränna
Mobil: 073 – 629 21 72
Tel: 0390 – 103 57
Email: peter@vaxtteknik.se

Ylva Landerholm

Godkända för yrkesbevis 1,2,7,8,9

Tystberga, 611 99 Tystberga
Mobil: 070 6669924
Tel: 0155 264800
Email: ylva.landerholm@oknaskolan.se

Göran Åhlander

Godkänd för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Mobil: 0707122246

Email: ahlanderg1@gmail.com

Malin Myhrberg

Godkänd för YB 8

Jan Dahlbom

Godkänd för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Hälsingegatan 6, 693 35 Degerfors
Mobil: 070-530 96 60
Email: jan.dahlbom@telia.com

LarsBertil Andersson

Godkänd för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Box 183, 771 24 LUDVIKA
Mobil: 070 – 551 28 71
Tel: 0240-59 23 00
Email: larsbertila@live.se

Lena Biärsjö

Godkänd för yrkesbevis 1,8

Mobil: 070 777 82 32
Tel: 0171 580 50
Email: info@lillsjons.se

Claes-Göran Lyktberg

Godkänd för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Järnvägsgatan 5, 172 75 Sundbyberg
Mobil: 073-983 23 01
Tel: 08-623 03 75
Email: clas.lyktberg@bsotradgard.se

Mia Cederlöf

Godkänd för yrkesbevis 2,8

Mobil: 073 6505449
Email: mia.cederlöf@telia.com

Bo Andersson

Godkända för yrkesbevis 1,6,8,9

Björkängsvägen, 430 10 Tvååker
Mobil: 0722-11 96 70
Tel: 0340 – 48 09 33
Email: bo.andersson@regionhalland.se

Carina Wallin

Godkänd för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Nordvik 108, 872 98 Noraström
Tel: 070-2323486
Email: carina.u.wallin@gmail.com

Anne Heino

Godkänd för yrkesbevis 1,8,9

Mobil: 073 3840522
Email: anne.heino@stockholmshem.se

Hans Bill

Godkända för yrkesbevis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Tällbergsvägen 103, 793 70 Tällberg
Mobil: 070 4273301
Email: info@tradgrasostenar.se

Siv Stagman

Godkänd för yrkesbevis 8

Åkervägen 13, 137 41 Västerhaninge
Mobil: 073 667 57 07
Email: siv.stagman@gmail.com

Margareta von Rosen

Godkänd för yrkesbevis 1,8,9

Mobil 070 4967494

margareta.von.rosen@akademi.bastad.se