Introduktion TCYK:s yrkesbevis

Nationella yrkesbevis

Målet är nationellt accepterade yrkesbevis. Individen ska ha ett meriterande dokument som styrker yrkeskompetens. Arbetsgivare ska ha ett riktmärke när man rekryterar och fortbildar personal. Beställare ska kunna ställa rätt krav på den yrkesprofil man efterfrågar.

13 yrkesbevisområden

Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar. Alla TCYKs yrkesbevis bygger på kunskapskrav som har en bred acceptans inom utemiljöbranschen.

Tre vägar

Det finns tre vägar till yrkesbevis: 

1.) gymnasie- eller YH-utbildning + 2400 Tim praktik. 

2.) kortare fortbildning för yrkesverksamma + 3500 Tim praktik.

3.) validering på arbetsplats. 

De tre olika vägarna gör det möjligt för personer med olika bakgrunder att nå yrkesbevis.