Jobba med utemiljöer

styra utb 3

Jobba med utemiljöer >>

Work with outdoor environments >>

Trabaja con entornos al aire libre >>

<< العمل†مع†البیئات†الخارجیة

<< با†محیط†ھای†بیرونی†کار†کنید

La shaqee deegaanka dibadda >>

ካብ ገዛ ወጻኢ ምስራሕ >>

<< در فضای باز کار کنید

 

Ladda ner och sprid flygblad >>

På flygbladet finns en QR-kod som leder till den här sidan. Och härifrån når man webbsidor som berättar om att jobba med utemiljöer på åtta olika språk.