در فضای باز کار کنید

برای مردم، محیط زیست و اقلیم منفعت برسانید

ساحات کار شما در فضای باز در شهر ها و مناطق مسکونی به شکل پارک ها، باغچه های مناطق مسکونی، قبرستان ها، باغ ها، ساحات در شفاخانه ها وغیره می باشد.  شما در فضا باز محلاتی را می سازید یا از آنها مراقبت می کنید که باعث زیبایی و سلامتی شده و زمینۀ سرگرمی، ورزش و دیگر فعالیت ها را فراهم می سازد. همچنان کار های مانند تنظیم نمودن آب روان شهری، ایجاد آب و هوا بهتری شهری، متعادل ساختن درجۀ حرارت و پاک ساختن هوا را نیز اجرا خواهید کرد.

کارفرمایان معمولی/محلات معمولی کارعبارتند از:
پارک ها و تاسیسات ورزشی شاروالی (کمونی)
شرکت های مسکن، شرکت های املاک و انجمن های مسکن های دارای سرقفلی
شرکت تاسیسات باغبانی
شرکت ادارۀ املاک
قبرستان ها و گورستان ها
کلوپ های گلف
ادارۀ ترانسپورت

کار های متناوب در فضای باز

این کار در جریان ماه های اپریل تا سپتمبر زیاد شدید می باشد. در آن زمان تعداد زیاد کارفرمایان کارمندان اضافی را استخدام می کنند.  در جریان شش ماۀ زمستان با برف روبی کار صورت می گیرد.  برای این کار اگاهی در مورد ماشین ها تقاضا می گردد.  همچنان می توان با شاخه بری درختان و کار در زمین طبیعی نیز پرداخت. در جریان فصل کم رونقی باید شخص فعال بوده و فعالیت های را انجام بدهد که حتی در زمان برف و یخبندان نیز مفید می باشد.


شما کار بدنی را می پسندید

برای یاد گرفتن چیز های تازه تمایل زیاد دارید و به کار های بدنی و بعضاَ هم به کار های یک نواخت علاقه دارید.   به سادگی می توانید تغییر نظر بدهید.  در صورت تغییر آب و هوا یا هرگاه مشتریان نظرات خود را تغییر بدهند، ممکن است برنامه ها تغییر

کند.  شما همیشه احساس مسئولیت می نمایید تا کار ها درست اجرا شود.