Jobba med utemiljöer

Gör nytta för människor, miljö och klimat

Dina arbetsplatser är utemiljöer i städer och tätorter i form av parker, bostadsgårdar, idrottsplatser, kyrkogårdar, trädgårdar och sjukhusområden. Du anlägger eller sköter utemiljöer som ger skönhet, hälsa, plats för lek och idrott etc. Men också funktioner som att hantera dagvatten, skapa bättre stadsklimatet, jämna ut ·temperaturen och rena luften.


Arbetsgivare är stora och små företag

Typiska arbetsgivare är:
– kommunala fastighetsbolag, parkförvaltningar eller idrottsanläggningar
– privata fastighetsföretag
– trädgårdsanläggningsföretag
– huvudman för kyrkogårdar
– golfbanor
– Trafikverket.

Omväxlande utomhusarbete

Arbetet år som mest intensivt under perioden april till september. Då anställer många arbetsgivare extrapersonal. Under vinterhalvåret jobbar man med snöröjning. För det arbetet krävs maskinkunskaper. Man kan också jobba med beskärningsarbete och naturmarksarbete. Under lågsäsongen gäller det alltså att vara kreativ och utföra arbetsuppgifter som fungerar även när det är snö och tjäle.


Du gillar kroppsarbete

Du har en stark vilja att lära dig nytt och tycker om fysiskt, ibland monotont arbete. Du har lätt för att tänka om. Planer kan spricka om vädret eller kunder ändrar sig. Du känner alltid ansvar för att jobbet blir rätt gjort.