Jobba med utemiljöer

skillebyholm 2

Foto: Skillebyholm, fotograf Malin Olténg och Daniel Björklund Jonsson.

Jobba med utemiljöer

Dina arbetsplatser är utemiljöer i städer och tätorter i form av parker, bostadsgårdar, kyrkogårdar, trädgårdar, förskolegårdar, sjukhusområden etc.


Gör nytta för människor, miljö och klimat

Dina arbetsuppgifter är att anlägga eller sköta utemiljöer som ger skönhet och upplevelser, rekreation, återhämtning, hälsa, utomhusaktiviteter och utomhuspedagogik. Men också funktioner som att hantera dagvatten, skapa bättre stadsklimatet, jämna ut temperaturen och rena luften, så kallade ekosystemtjänster.


Jobba med anläggning och skötsel

Som utemiljöarbetare arbetar du alltså med att:
– anlägga nya, eller bygga om befintliga utemiljöer, eller
– skötsel, reparationer och underhåll av utemiljöer.

Olika arbetsgivare

Som trädgårds- eller parkarbetare kan du vara egenföretagare.
Eller anställd hos:
– kommunala fastighetsbolag, parkförvaltningar eller idrottsanläggningar
– privata fastighetsföretag
– trädgårdsanläggningsföretag
– huvudman för kyrkogårdar
– golfbanor
– Trafikverket.


Årsarbete eller säsongsarbete

Arbetet är som mest intensivt under perioden mars till september. Då anställer många arbetsgivare extrapersonal.
Under vinterhalvåret jobbar man med snörröjning. För det arbetet krävs maskinkunskapaer. Man kan också jobba med beskärningsarbete. Under lågsäsongen gäller det alltså att vara kreativ och utföra arbetsuppgifter som fungerar även när det är snö och tjäle.


Genomsnittslön runt 27000 kr/månad

Innan du går till anställningsintervjun kan du kolla på Statiska Centralbyråns webbsidor. Där får du all information du behöver för att lämna ett passande löneanspråk.