Kurser

Nedan finner du aktuellt kursutbud  från TCYK från utbildningsanordnarna.

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter

Nyheter

Nedan finner du nyheter från TCYK.

TCYK 5.0 – viktiga förändringar

 TCYK utvecklar sin verksamhet för att öka kvalitet och trovärdighet. Detta kommer att innebära förändringar avseende rutiner och kostnader i vår verksamhet.

Det är framförallt i rutiner och hantering av Yrkesbevis 1 – skötsel och förvaltning av utemiljö, som de största förändringarna kommer att märkas.

Vi redovisar här kort de förändringar som gäller från och med 2019-07-01

1. Yrkesbedömare / Yrkeshandledare

Vi har två nivåer i TCYKs system för att bekräfta kunskaper och färdigheter enligt de kunskapskrav som vi angett för respektive yrkesbevis.

Dessa gäller samtliga yrkesbevis från och med 2019-07-01.

För yrkesbevis 1 gäller dessutom att yrkesbedömaren skall ha OCN behörighet för att få rekommendera yrkesbevis till TCYK.

Yrkeshandledaren är en person som arbetar på företag eller förvaltningar i utemiljöbranschen, eller är yrkeslärare hos någon utbildningsanordnare. Yrkeshandledaren har själv yrkesbevis inom de yrkesbevisområden man ansöker om hos TCYK. Om man har dokumenterad kompetens inom yrkesbevisområdet fast inget yrkesbevis har man 5 år på sig att validera sin yrkeskompetens till yrkesbevis inom de områden man ansökt. Yrkeshandledaren samarbetar med övriga yrkesarbetare på sin arbetsplats och givetvis även med yrkesbedömaren vid validering av yrkeskompetens.

Yrkeshandledaren kan rekommendera en persons yrkeskunskaper och färdigheter till yrkesbedömaren, dock inte direkt till TCYK.

Yrkeshandledaren betalar en registreringsavgift på 100 kr + moms vid ansökan om att bli yrkeshandledare. Kostnaden gäller oavsett hur många yrkesbevisområden man anger i sin ansökan. Vart femte år meddelar man om man vill behålla sin funktion som yrkeshandledare genom att registrera sig på nytt och betalar på nytt avgift enligt vid tillfället aktuell prislista.

Yrkesbedömaren är en person som liksom yrkeshandledaren arbetar på företag eller förvaltningar i utemiljöbranschen, eller är yrkeslärare hos någon utbildningsanordnare. Yrkesbedömaren kan ofta ha en ledarroll eller samordnarroll på företaget, på förvaltningen eller hos utbildningsanordnaren.

Yrkesbedömaren bör själv ha yrkesbevis inom de yrkesbevisområden man ansöker om hos TCYK, men yrkesbedömaren kan också ha annan dokumenterad kompetens inom de yrkesbevisområde man ansökt om.

Yrkesbedömaren kan själv vid validering bekräfta att kunskaper och färdigheter uppfyller det som anges i respektive yrkesbevis, men kan också till TCYK bekräfta yrkesbevis baserat på uppgifter från yrkeshandledaren.

Yrkesbedömaren betalar en registreringsavgift på 300 kr + moms då man ansöker om att bli yrkesbedömare. Kostnaden gäller oavsett hur många yrkesbevisområden man anger i sin ansökan. Vart femte år meddelar man om man vill behålla sin funktion som yrkeshandledare genom att registrera sig på nytt och betalar på nytt avgift enligt vid tillfället aktuell prislista.

Yrkesbedömaren förbinder sig också att inom respektive femårsperiod mellan registreringarna, på egen bekostnad, medverka i minst ett av de fortbildningstillfällen för yrkesbedömare, som TCYK arrangerar.

2. Yrkesbevis 1 – Ny metod under Testår Yrkesbevis 1

 Från och med 2019-07-01 gäller att Yrkesbedömare också ska ha OCN -bedömarbehörighet för att kunna rekommendera yrkesbeviskunskaper och färdigheter vidare till TCYK. Dessa kunskaper och färdigheter noteras i den digitala OCN-plattformen. Det kan ske genom att man validerar kunskaper och färdigheter inom de 44 moduler som finns framtagna för yrkesbevis1. Det kan också ske genom att yrkesbedömaren för någon utbildningsanordnare överför de kurser med minst betyg C som en person klarat, in i OCN plattformen.

TCYK anordnar OCN bedömarutbildning 23-24 september på Hvilan Utbildning i Åkarp, 1-2 oktober hos Kommunal i Stockholm och 12-13 november hos Poseidon i Göteborg.

Det kommer att kosta 650 kr + moms att registrera en person i OCN-plattformen för Yrkesbevis 1. Då valideringen är komplett får man ett kompetensintyg på den nivå man uppnått.

Om man uppfyller kraven på obligatoriska och valbara moduler för ett komplett Yrkesbevis 1 – skötsel och förvaltning av utemiljö, kan man ansöka om TCYK Yrkesbevis 1. Kostnaden för detta Yrkesbevis är ytterligare 850 kr + moms.

Under hösten, fram till 2019-12-31, kommer alla registreringar i OCN plattformen att bekostas av AF Främjandemedel. De

utbildningsanordnare som bedriver yrkesbevisutbildning inom skötsel och förvaltning av utemiljö kontaktar lennart.wahlstedt@poseidon.goteborg.se

för att få mer information om hur detta går till.

De kontrakt som finns upprättade med arbetsförmedlingen eller annan uppdragsgivare före 2019-07-01 med den gamla prisnivån och de gamla kraven för yrkesbevis 1 gäller för att få Yrkesbevis 1 behörighet. Inga nya utbildningskontrakt upprättas med de gamla reglerna.

 1. Yrkesbevis 2-13 – Nytt pris på gammal metod.

För yrkesbevis nr 2-13 gäller att det är, av TCYK godkänd, yrkesbedömare som lämnar in ansökan om yrkesbevis för någon persons räkning. Registreringskostnaden är 200 kr + moms till TCYK. I dessa fall tillämpas TCYKs system där yrkesbeviskurser med minst betyg C noteras i Yrkesbevisboken, som efter erforderlig praktiktid, gör det möjligt att kvittera ut ett yrkesbevis.

Samtliga yrkesbevis kommer från och med 2019-10-01 att kosta 850 kr + moms.

Viktiga datum att notera hösten 2019

 • 23-24 september OCN bedömarutbildning         Hvilan
 • 1-2 oktober OCN bedömarutbildning         Stockholm
 • 12-13 november OCN bedömarutbildning         Göteborg
  • 600 kr + moms för tvådagars utbildning. Ge behörighet att använda OCN-plattformen.
  • TCYK Yrkesbedömare har behörighet att rekommendera yrkesbevis 1 till TCYK från OCN-plattformen.
  • TCYK Yrkeshandledare har efter OCN-bedömarbehörighet ”tittabehörighet” i Yrkesbevisprogrammet men kan rekommendera validerade kunskaper och färdigheter i programmet Utemiljö Bas
 • 14 november OCN Workshop                     Göteborg
  • Workshop för OCN-bedömare för att få goda råd och svar på frågor kring hanteringen av validering i OCN-plattformen.
  • Workshopen ingår i Teståret och finansieras av AF Främjandemedel.
  • Workshopen är kostnadsfri men medverkan anmäls senast 1 november till wahlstedt@poseidon.goteborg.se
 • 26-27 november TCYK konferens                    Stockholm
  • Årets TCYK konferens kommer att genomföras i Stockholm ( plats meddelas 17 oktober). Programmet är klart i början av oktober och kommer att skickas ut / annonseras på TCYKs hemsida senast 17 oktober.
  • På konferensen kommer vi bland annat att presentera vår nya hemsida med många nya anmälnings- och betalningsfunktioner.
  • Vi kommer att rapportera erfarenheter från Testår Yrkesbevis 1 diskutera utvecklingen av övriga yrkesbevis.
  • Vi kommer också att presentera den utveckling av utbildningsmaterial som anpassats till modulerna i Yrkesbevis 1.
  • Årets konferens kommer att vara kostnadsfri, då den ingår i projektet Testår Yrkesbevis 1 / AF Främjandemedel. Rese- och logikostnader bekostas av deltagarna.

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter

Vi står bakom yrkesutbildningen och TCYK: