Om TCYK

TCYK är en organisation som i dagsläget består av nio olika organisationer inom utemiljöbranschen. Här finns plats för fler organisationer som hanterar intressen inom anläggning och skötsel av utemiljö – Ta kontakt med TCYK för mer info.

Respektive organisation utser representanter i TCYK . Verksamheten bedrivs genom TCYK Service AB vars bolagsstyrelse utgörs av samma personer som organisationens styrelse.

TCYKs mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav.

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen.

Följande står bakom kompetenskraven i yrkesbevisen och TCYK:

Trädgårdsanläggarna i Sverige STAF 
Gröna Arbetsgivare
Kommunal
FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Sveriges Allmännytta
LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation

Styrelse

Ordförande: Anja Westberg, Kommunal
Vice ordförande: Ronny Holm, SKKF
Sekreterare: Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna i Sverige
Ledamöter: Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännytta
Katarina Evenseth, FSK
Pernilla Johansson, FSS
Egon Spade, Gröna Arbetsgivare
Elisabeth Rovelstad, LRF Trädgård/Plantskola
Christer Pettersson, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Hans Bill, Trädgårdsanläggarna i Sverige
Suppleanter:
Jörgen Gustavsson, Kommunal
Mattias Elofsson, SKKF
Lena Andersson, Gröna Arbetsgivare/Arbio
Maja Persson LRF Trädgård/Plantskola
Marie Larsson, FSS
Anna Jönsson, Sveriges Allmännytta

Här är våra stadgar:

Stadgar.doc
Stadgar.pdf

Kontakt

Använd gärna formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.