Om TCYK

TCYKs mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav.

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen.

Följande står bakom kompetenskraven i yrkesbevisen och TCYK:

Trädgårdsanläggarna i Sverige STAF 
Gröna Arbetsgivare
Kommunal
FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Sveriges Allmännytta
LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation

Styrelse

Ordförande: Anja Westberg, Kommunal
Vice ordförande: Ronny Holm, SKKF
Sekreterare: Göran Andersson, Sveriges Trädgårdsanläggare
Ledamöter: Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännytta
Katarina Evenseth, FSK
Pernilla Johansson, FSS
Egon Spade, SLA
Elisabeth Rovelstad, LRF Trädgård/Plantskola
Christer Pettersson, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Hans Bill, Sveriges Trädgårdsanläggare
Suppleanter:
Jörgen Gustavsson, Kommunal
Mattias Elofsson, SKKF
Lena Andersson, Gröna Arbetsgivare/Arbio
Maja Persson LRF Trädgård/Plantskola
Lars Johansson, FSS

Här är våra stadgar:

Stadgar.doc
Stadgar.pdf

Kontakt

Använd gärna formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.