På denna sida kommer du framgent att kunna köpa utbildningsmaterial som matchar våra olika yrkesbevis.

 

Boken Utemiljö   https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/ovrigt/parker-och-tradgardar/utemiljo.-utg-4/

Skötselbok för bostadsgårdar   https://www.sverigesallmannytta.se/trycksaker/skotselhandbok-for-bostadsgardar/

Underhållsnyckeltal för bostadsgårdar   https://www.sverigesallmannytta.se/trycksaker/underhallsnyckeltal-for-bostadsgardar/