Väg 1. Först formell yrkesutbildning

Foto: Hvilan utbildning.

Om du studerat på gymnasium eller KomVux

A.
Yrkesbevis 2 – 11 är validerade mot gymnasiekurser. Läs här vilka gymnasiekurser som motsvarar vilka yrkesbevis. Du måste ha minst betyg C för att kunna skaffa dig yrkesbevis.

B.
När du gått klar dina  gymnasiekurser ber du din lärare fylla  i registreringsblankett.
OBS! läraren måste också vara godkänd TCYK-yrkesbedömare.

C.
Förutom godkända gymnasiekurser måste du också ha arbetsgivarintyg som styrker att du har arbetat 2400 timmar inom yrket.

D.
Sedan kan du beställa ditt yrkesbevis i Butiken på TCYK:s hemsida. Prislista för TCYK:s yrkesbevis hittar du här.

Om du gått YH-utbildning eller motsvarande

A.
Om du har gått en YH-utbildning eller motsvarande kan du låta TCYK validera kurserna mot kunskapskrav i yrkesbevis. Be din utbildningsanordnare ta kontakt med TCYK på validering@yrkesbevis.com för att få en offert på valideringen.

B.
När TCYK validerat kursen gör du på samma sätt som för gymnasiekurser.

OBS! Specialregler för yrkesbevis 1

Skillnaden mellan Yrkesbevis 1 och 2 – 11 är att du för yrkesbevis 1 måste gå via OCN-metoden. Det är lite krångligare men du slipper krav på arbetade timmar. Så här gör du:

A.
Be din skola hjälpa dig registrera dig i Bevisst, OCN-plattformen för validering. Registreringsavgift ger dig tillgång till TCYK:s OCN-metod, ett stort värde både för skolan och för dig. Pris för registrering hittar du här. Läs mer om hur TCYK validerar här.

B.
När du är registrg 3. Lär dig jobbet på jobbeterad kan OCN-bedömare/TCYK-yrkesbedömare på skolan validera dina godkända gymnasiekurser mot kunskapskraven som gäller för yrkesbevis 1. Du måste ha minst betyg C för att kunna skaffa dig yrkesbevis. Här finns inga krav på arbetsgivarintyg på arbetade timmar. Eventuellt får du komplettera dina gymnasiebetyg med bevis för praktiska färdigheter som inte ingår i din gymnasie- eller KomVux-utbildning.

C.
När du är validerad och alla dokument är färdiga kan du beställa ditt yrkesbevis i Butiken på TCYK:s hemsida. Prislista för TCYK:s yrkesbevis hittar du här.

D.
Om inte skolan kan hjälpa dig kontakta TCYK validering@yrkesbevis.com så hjälper vi dig att hitta andra sätt att validera för Yrkesbevis 1.