Väg 1. Först yrkesutbildning

Foto: Hvilan utbildning.

Om du studerat på gymnasium eller KomVux

A.
Yrkesbevis 2 – 11 är validerade mot gymnasiekurser. Läs här vilka gymnasiekurser som motsvarar vilka yrkesbevis. Du måste ha minst betyg C för att kunna skaffa dig yrkesbevis.

B.
När du gått klar dina  gymnasiekurser ber du din lärare fylla  i registreringsblankett.
OBS! läraren måste också vara godkänd TCYK-yrkesbedömare.

C.
Förutom godkända gymnasiekurser måste du också ha arbetsgivarintyg som styrker att du har arbetat 2400 timmar inom yrket.

D.
Sedan kan du beställa ditt yrkesbevis i Butiken på TCYK:s hemsida. Prislista för TCYK:s yrkesbevis hittar du här.

Om du gått YH-utbildning eller motsvarande

A.
Om du har gått en YH-utbildning eller motsvarande kan du låta TCYK validera kurserna mot kunskapskrav i yrkesbevis. Be din utbildningsanordnare ta kontakt med TCYK på validering@yrkesbevis.com för att få en offert på valideringen.

B.
När TCYK validerat kursen gör du på samma sätt som för gymnasiekurser.

OBS! Specialregler för yrkesbevis 1

Skillnaden mellan Yrkesbevis 1 och 2 – 11 är att du för yrkesbevis 1 måste gå via OCN-metoden. Det är lite krångligare men du slipper krav på arbetade timmar. Så här gör du:

A.
Be din skola hjälpa dig registrera dig i Bevisst, OCN-plattformen för validering. Registreringsavgift ger dig tillgång till TCYK:s OCN-metod, ett stort värde både för skolan och för dig. Pris för registrering hittar du här. Läs mer om hur TCYK validerar här.

B.
När du är registrerad kan OCN-bedömare/TCYK-yrkesbedömare på skolan validera dina godkända gymnasiekurser mot kunskapskraven som gäller för yrkesbevis 1. Du måste ha minst betyg C för att kunna skaffa dig yrkesbevis. Här finns inga krav på arbetsgivarintyg på arbetade timmar. Eventuellt får du komplettera dina gymnasiebetyg med bevis för praktiska färdigheter som inte ingår i din gymnasie- eller KomVux-utbildning.

C.
När du är validerad och alla dokument är färdiga kan du beställa ditt yrkesbevis i Butiken på TCYK:s hemsida. Prislista för TCYK:s yrkesbevis hittar du här.

D.
Om inte skolan kan hjälpa dig kontakta TCYK validering@yrkesbevis.com så hjälper vi dig att hitta andra sätt att validera för Yrkesbevis 1.