Väg 2. Gå kurser

Yrkesbeviskurs 2-13

Utbildningsanordnare kan erbjuda kurser som ger deltagarna kunskaper som stämmer med de kunskapskrav som gäller för de olika yrkesbevisen. För yrkesbevis 2 – 13 gäller:

A.
Ta kontakt med utbildningsanordnare som arbetar med TCYK-yrkesbedömare. Du hittar TCYK-yrkesbedömare här.

B.
Gå kurs och genomför prov som visar att du har lärt dig det som krävs för det aktuella yrkesbeviset. OBS! Kursintyget måste vara utfärdat av godkänd TCYK-yrkesbedömare.

C.
Be också yrkesbedömaren fylla i intygsblankettblankett.

D.
Förutom kursintyg måste du också ha arbetsgivarintyg som styrker att du har arbetat 3500 timmar inom yrket.

E.
När alla dokument är klara kan du beställa ditt yrkesbevis i Butiken på TCYK:s hemsida. Prislista hittar du här.

OBS! Specialregler för yrkesbevis 1

Skillnaden mellan Yrkesbevis 1 och 2 – 13 är att du för yrkesbevis 1 måste gå via OCN-metoden. Det är lite krångligare men du slipper krav på arbetade timmar. Så här gör du:

A.
Ta kontakt med TCYK-yrkesbedömare som också är OCN-bedömare. Hen förklarar hur valideringen går till. Du hittar dom på TCYK:s hemsida fliken Yrkesbedömare.

B.
Du betalar registreringsavgift, pris hittar du här. Avgiften ger dig tillgång till TCYK:s OCN-metod, vilket innebär att du kan vara trygg i att valideringen ger legitimitet, att den är likvärdig och rättssäker. Lärplattform Bevisst ger dig metod och verktyg som du kommer åt via app på mobilen eller via hemsida på datorn. I Bevisst hittar du mallar, checklistor, självskattningar, arkiv, chat, etc.

C.
När du registrerat dig kan du validera dina kursintyg mot de kunskapskrav som gäller för yrkesbevis 1. Här finns inga krav på arbetsgivarintyg på arbetade timmar. Eventuellt får du komplettera valideringen med praktiska moduler.

D.
När alla dokument är klara och godkända av OCN-bedömare och TCYK-yrkesbedömare kan du beställa ditt yrkesbevis i Butiken på TCYK:s hemsida. Prislista för TCYK:s yrkesbevis hittar du här.