Vanliga frågor och svar Väg 2. Fortbildning för yrkesarbetare

Vanliga frågor och svar väg 2

Varför måste utbildaren fylla intyg för yrkesbevis väg 2?
För att få utfärda yrkesbevis måste man vara godkänd yrkesbedömare av TCYK. I dom aktuella yrkesbevisen. Intyget handlar om att säkerställa det.

Det står att jag ska skaffa mig arbetsintyg för 3500 timmar i yrket. Vad betyder det?   
Du ska ha praktik inom yrkesbevisområdet/-områdena innan du har full behörighet.

Varför krävs fler praktiktimmar för väg 2 än väg 1?
Väg 1 avser längre utbildningar, väg 2 kortare utbildningar. Därav skilda krav på praktiktimmar. 

Får vem som helst vara utbildningsanordnare för väg 2?
Ja, om man använder sig av godkända TCYK-yrkesbedömare som utbildare och bedömare.