Vanliga frågor och svar Väg 2. Fortbildning för yrkesarbetare

Vanliga frågor och svar väg 2

Varför måste utbildaren fylla intyg för yrkesbevis väg 2?
För att få utfärda yrkesbevis måste man vara godkänd yrkesbedömare av TCYK. I dom aktuella yrkesbevisen. Intyget handlar om att säkerställa det.

Det står att jag ska skaffa mig arbetsintyg för 3500 timmar i yrket. Vad betyder det?   
Du ska ha praktik inom yrkesbevisområdet/-områdena innan du har full behörighet.

Varför krävs fler praktiktimmar för väg 2 än väg 1?
Väg 1 avser längre utbildningar där man också satt formella betyg ( skolverkets eller MYH:s betyg), Väg 2 kortare utbildningar eller långa utbildningar där man inte satt formella betyg. Därav skilda krav på praktiktimmar. 

För yrkesbevis 1 gäller väg tre där man måste validera med OCN metoden, gäller inte mina betyg då?
Jo dina betyg kommer att ge dig ett stort antal moduler som klara, då du går in i det systemet, modulerna som beskriver praktiska kunskaper kommer dock behöva valideras, om inte utbildnings-anordnaren gjort detta under din utbildning.

Jag går/har gått en YH-utbildning. Räknas inte de betygen?
Kontakta din skola och hör om de validerat sina kurser mot yrkesbevis. Har dom validerat kursen så räknas betygen. Yrkesbedömaren kan också sätta sig in i respektive kursplan från din YH utbildning och fatta beslut om att godkänna de teoretiska kunskaperna direkt. Dock måste du göra de praktiska modulerna i de yrkesbevis som arbetar efter OCN systemet (YB 1 och YB4 )och du måste redovisa dina arbetade timmar för övriga yrkesbevis innan du kan beställa dom i vår butik.

Får vem som helst vara utbildningsanordnare för väg 2?
Ja, om man använder sig av godkända TCYK-yrkesbedömare som utbildare och bedömare.