Vanliga frågor och svar Väg 3. Lära jobbet på jobbet

Vanliga frågor och svar väg 3

Jag har gått en utbildning och fått godkända betyg för väg 1. Gäller inte dom nu?
Dina betyg gör att du kan validera dig snabbare eftersom du kan styrka att du redan har kunskaper och färdigheter. Delar av valideringen är alltså redan klar men måste förstås föras in i systemet.

Hur får jag en kvalifikation som visar att Yrkesbevis 1 motsvarar gymnasiekraven enligt SeQF 4?
Kvalifikationen ligger på TCYK:s hemsidaoch tillsammans med ditt yrkesbevis och kompetensintyget som visa dina klara moduler får du en god dokumentation inom skötsel och förvaltning av utemiljö

Är det inga krav på arbetade timmar när jag validerar på jobbet?
Nej, valideringen bygger på att du bekräftar att du ha kunskaperna och färdigheterna oavsett hur lång tid du arbetat. Det går fort för vissa och tar längre tid för andra.  

Varför finns det 41 moduler om det bara behövs 28 obligatoriska moduler för att få ett yrkesbevis 1?
De 28 modulerna är de som branschen anser krävs som en grundplattform och som fungerar oavsett vilken arbetsgivare man har. De valbara modulerna är också viktiga att fortsätta med men behöver kan vara olika hos olika arbetsgivare. Fortsätt därför gärna valideringen efter att du uppnått kraven på de 28 obligatoriska modulerna. Du kan ta ut ett nytt kompetensintyg som visar samtliga klara moduler som ett komplement till ditt yrkesbevis.

Vad händer om jag byter arbetsplats mitt under att jag validerar?   
Det är inget problem. Valideringen följer dig som person. Du kan ta med dig alla kompetensintyg till din nya arbetsgivare.