Yrkesbedömare

Här hittar du godkända yrkesbedömare.

Yrkesbedömaren har behörighet att rekommendera personer till de yrkesbevis denne har behörighet att bedöma inom, till TCYK. Yrkesbedömaren bör ha kunskaper inom det aktuella yrkesbevisområdet och det är en fördel om denne har yrkesbevis. Har man inte yrkesbevis ska man kunna styrka likvärdig kompetens. Om yrkebedömaren inte själv har kunskap inom ett visst område, ska denne ta hjälp av handledare i arbetet med att kontrollera teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter hos den person som ska valideras och godkännas för yrkesbevis. Eftersom yrkesbedömaren många gånger bygger sin bedömning på information från olika handledare är det viktigt att hen är duktig på att leda den typen av bedömningsprocesser.  Yrkesbedömaren har ansvar för att bedömningen blir korrekt utförd, både när det gäller praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter för respektive yrkesbevis.

 

Vill du bli yrkesbedömare?

Information och ansökan här

 

Ett steg för att bli yrkesbedömare är att gå igenom vår webbkurs, som du hittar HÄR.