Yrkesbevisprov

Vad är ett yrkesbevis

Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar

Alla TCYKs yrkesbevis bygger på kunskapskrav som har en bred acceptans i utemiljöbranschen

 

Olika vägar till Yrkesbevis

Utbildning GY11 + Yrkeserfarenhet (2500 tim) = Yrkesbevis

Yrkeserfarenhet ( 3500 tim) + Utbildning och teoretiskt prov från TCYK = Yrkesbevis

För yrkesbevis 1 prövar TCYK sedan 2019 en ny modell:

Validering/Utbildning på jobbet med OCN metoden = Yrkesbevis 1

För yrkesbevis 1-skötsel och förvaltning av utemiljö kan TCYK från och med 2019 även erbjuda validering inom OCN metoden till en lite enklare grundläggande nivå kallad Utemiljö Bas. Avsedd för att göra insteget för nybörjare inom utemiljöskötsel lite tydligare och enklare.

För yrkesbevis 1 och för Utemiljö bas har vi tagit fram ett stort antal moduler som beskriver de olika delarna inom yrkesområdet skötsel och förvaltning av utemiljö

Vem får utfärda yrkesbevis

TCYK utfärdar yrkesbevis

TCYK bygger sina beslut på rekommendationer från godkända yrkeshandledare och yrkesbedömare För Yrkesbevis 1 och Utemiljö Bas gäller  även att man ska vara godkänd OCN bedömare.

Det är bara Yrkesbedömaren som kan rekommendera vidare till ett yrkesbevis men man kan grunda beslutet på rekommendationer från Yrkeshandledare.

 

Vad kostar det?

För yrkesbevis 2 – 13 kostar det 200:- + moms att registrera sig för ett yrkesbevis.

För yrkesbevis 1 kostar det 650:- + moms att registrera sig i OCN plattformen fö att kunna valideras mot yrkesbevis 1

För Utemiljö Bas kostar det 650 :- + moms att registrera sig i OCN plattformen på den mer grundläggande nivån.

Det kostar sedan 850 kr + moms då du kvitterar ut ett yrkesbevis som alltså utfärdas av TCYK

För Utemiljö Bas får man inget yrkesbevis utan ett kompetensintyg som ingår i registreringsavgiften.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig, din personal eller dina elever  här

Du kan gå en utbildning som omfattar de kurser från gymnasieskolans GY11 som TCYK har kopplat til respektive yrkesbevis. Om ditt betyg är C eller bättre uppfyller du de teoretiska kraven för det aktuella yrkesbevisområdet. Du behöver komplettera dina betyg med ett arbetsgivare intyg som bekräftar minns 2500 timmars praktik inom utemiljöyrket.

Du som har yrkeserfarenhet sedan tidigare, minst 3500 tim, kan efter så kallade yrkesbeviskurser som bygger på respektive yrkesbevis kunskapskrav avsluta detta med ett prov som hanteras av TCYK.

TCYK har sedan starten en yrkesbevisbok där man kan samla information om genomförda prov, underskrivna av behöriga yrkesbedömare. Denna bok får man vid registrering för YB 2-13

För YB 1 gäller sedan 2019 att man registrerar sig i den digitala OCN plattformen där all dokumentation sparas.

Vi står bakom yrkesutbildningen och TCYK: