Handledare

Här hittar du godkända handledare

 

Handledaren har en viktig roll som stöd till yrkesbedömaren vid validering. Handledaren kan bistå yrkesbedömaren i bedömningsarbetet genom att hjälpa till att kontrollera teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter hos den person som skall valideras och godkännas för yrkesbevis. För yrkesbevis 1 integrerar vi 2019-2020, inom projektet ”Testår yrkesbevis 1”, valideringsmetoden OCN för att säkerställa en korrekt och likvärdig bedömning. Handledaren ska själv inneha det aktuella yrkesbeviset, eller motsvarande kunskaper, för att kunna göra ett korrekt underlag för bedömning. Handledare som inte har yrkesbevis inom det eller de yrkesbevisområden man ansöker för skall senast innan handledarbehörigheten förnyas efter fem år ha det aktuella yrkesbeviset. Handledaren har också en mycket viktig roll som instruktör för praktikanter och elever vid lärlingsutbildningar samt som APL-handledare och LIA-handledare vid gymnasie- och YH-utbildningar.

För yrkesbevis 1 integrerar vi 2019-2020, inom projektet ”Testår yrkesbevis 1”, valideringsmetoden OCN för att säkerställa en korrekt och likvärdig bedömning.

 

Vill du bli handledare?

Information och ansökan här

 

Ett steg för att bli handledare är att gå igenom vår webbkurs, som du hittar HÄR.