Yrkesbevisprov

Varje yrkesbevis examieras med ett skriftligt prov för att få godkänt i respektive yrkesbevis. Vissa yrkesbevis kan även ha praktiska prov som skall klaras för att bli godkänd. När man klarat proven får man den gröna yrkesbevisboken med yrkesbeviset inskriven och yrkesbedömaren skickar in uppgifterna till TCYK för registrering.
Detta sker på denna blankett: Rapportering yrkesbevis.xlsx
Utöver godkänd examination skall personen ha yrkeserfarenhet för att få yrkesbeviset.
Kravet är 3500 timmar för de som inte gått någon grundläggande utbildning.
Kravet är 2400 timmar för de som gått grundläggande utbildning som är minst 2 terminer (1 år)

När personen har uppfyllt praktikkravet för yrkesbevis skickas den gröna yrkesbevisboken in till TCYK och personen erhåller yrkesbeviskortet.

Validering mot kunskapskraven kan också göras. Vill du veta mer om detta kontakta TCYK.

Validering mot gymnasiekurser

Kostnaden för registrering i samband med validering är 200:- + moms/yrkesbevis. 

Översättning av kompetensmål mellan Yrkesbevis och Gymnasiekurser GY 2011:

VALIDERING MOT GYMNASIEKURSER GY 11,

Översättning av kompetensmål mellan Yrkesbevis och Gymnasiekurser före GY 2011.

För att få ett yrkesprov godkänt krävs minst VG på de ingående gymnasiekurserna. Betygsskalan på gymnasiekurserna är IG, G, VG och MVG.

Validering yrkesbevis mot gymnasiekurser 1994 – 2012

Vi står bakom yrkesutbildningen och TCYK: