VÄLKOMMEN TILL Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté, TCYK

Trädgårdsnäringens olika intressenter har gemensamt satt upp kunskapskrav för att höja kvalitet och därmed status, på skötsel och anläggning av utemiljö och svensk produktion av plantskoleväxter. Dessa kompetenskrav finns samlade i ett system av yrkesbevis inom trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel och plantskoleproduktion.
Idag förvaltas och utvecklas yrkesbevissystemet av rikstäckande intresseorganisationer inom de olika områdena; trädgårdsanläggning, park, kyrkogård, fastighet och plantskoleproduktion.
Det finns möjlighet att göra den teoretiska delen av tentamen för yrkesbevis på internet. Tentamen fungerar även som validering inför fortsatt kompetensutveckling.

Höj din kompetens i skötsel och anläggning av utemiljö – skaffa TCYK-yrkesbevis

Kansliet har flyttat från och med 20181126

Se ny adress och telefonnummer nedan 

TCYK sjösätter teståret för Yrkesbevis 1

På TCYKs årsmöte i Visby 3-4 april fattades ett viktigt beslut i den fortsatta utvecklingen av utemiljöbranschens yrkesbevis. TCYKs befintliga och nytillkomna yrkesbedömare erbjuds en möjlighet att utbilda sig till handledare i OCN systemet, och därmed få möjlighet att använda en valideringsmetod som skall leda till Yrkesbevis 1.

Länkar till följande pdf er:
TCYK testår yrkesbevis 1
TCYK Validering mot YB 1 …
TCYK Yrkesbevis 1 och Utemiljö Bas…
OCN Panelen

Utökning av kurser för Yrkesbevis 1

TCYK har beslutat att utöka de obligatoriska kurserna som utgör basen för Yrkesbevis 1 med kursen NABTRG0 Trädgårdsmaskiner 100 poäng och betygskrav C.

Se även validering gymnasiekurser.

Vi står bakom yrkesutbildningen och TCYK: