VÄLKOMMEN TILL Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté, TCYK

Trädgårdsnäringens olika intressenter har gemensamt satt upp kunskapskrav för att höja kvalitet och därmed status, på skötsel och anläggning av utemiljö och svensk produktion av plantskoleväxter. Dessa kompetenskrav finns samlade i ett system av yrkesbevis inom trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel och plantskoleproduktion.
Idag förvaltas och utvecklas yrkesbevissystemet av rikstäckande intresseorganisationer inom de olika områdena; trädgårdsanläggning, park, kyrkogård, fastighet och plantskoleproduktion.
Det finns möjlighet att göra den teoretiska delen av tentamen för yrkesbevis på internet. Tentamen fungerar även som validering inför fortsatt kompetensutveckling.

Höj din kompetens i skötsel och anläggning av utemiljö – skaffa TCYK-yrkesbevis

Kansliet har flyttat från och med 20181126

Se ny adress och telefonnummer nedan 

Vi står bakom yrkesutbildningen och TCYK: