Om TCYK

Bild 2021-05-24 kl. 12.35

Alltsedan 1985

TCYK startade sin verksamhet 1985 med syftet att synliggöra de kunskaper och färdigheter som efterfrågas inom de olika  yrkesrollerna och med målet att duktiga medarbetares kompetens skulle synliggöras med yrkesbevis som bekräftats av  branschen.

Branschorganisation för utemiljöbranschen 

TCYK fungerar som branschorganisation för utemiljöbranschens olika yrkesroller genom  att vara en paraplyorganisation för olika branschorganisationer och arbetsmarknadsparter inom utemiljöbranschen. Syfte och mål är att säkerställa kvaliteten på yrkeskunskap och öppna upp vägar för att få in nya medarbetare i branschens företag och förvaltningar. Varje medlemsorganisation utser sin egen representant i TCYK. Rådgivning, validering och lärande drivs genom TCYK Service AB. I bolagsstyrelsen sitter samma personer som i TCYK:s styrelse.

Kvalitetssäkrar yrkeskompetens

TCYK beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen. TCYK beskriver också på vilka sätt yrkesarbetare kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs; via arbetslivserfarenhet, validering, korta kurser eller längre yrkesutbildningar. TCYK säkerställer kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och kyrkogårds- och krematoriebranschen.

TCYK är öppet för fler organisationer som har intressen inom anläggning och skötsel av utemiljö. Kontakta info@yrkesbevis.com.

Organisationerna bakom kompetenskraven i TCYK:s yrkesbevis:

Trädgårdsanläggarna i Sverige STAF
Gröna Arbetsgivare
FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Sveriges Allmännytta
LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation