OM OSS

icon08

Alltsedan 1985

TCYK startade sin verksamhet 1985 med syftet att synliggöra de kunskaper och färdigheter som efterfrågas inom utemiljöbranschens olika yrkesroller. Målet var, och är fortfarande att duktiga medarbetares ska kunna skaffa sig papper på sin kompetens inom 13 olika yrkesbevisområden som omfattar 25 olika yrkesbevis bekräftade av branschen.

icon12

Säkra yrkeskompetensen inom utemiljöbranschen

TCYK är en paraplyorganisation för olika branschorganisationer och arbetsmarknadsparter inom utemiljöbranschen.

TCYK:s syfte och mål är att säkerställa kvaliteten på yrkeskunskap och öppna upp vägar för att få in nya medarbetare i branschens företag och förvaltningar. Varje medlemsorganisation utser sin egen representant i TCYK. Rådgivning, validering och lärande drivs genom TCYK Service AB. I bolagsstyrelsen sitter samma personer som i TCYK:s styrelse.

icon13

Metoder och verktyg för validering och lärande

TCYK beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen. TCYK beskriver också på vilka sätt yrkesarbetare kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs; via arbetslivserfarenhet, validering, korta kurser eller längre yrkesutbildningar. TCYK säkerställer kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen och kyrkogårds- och krematoriebranschen.

TCYK är öppet för fler organisationer som har intressen inom anläggning och skötsel av utemiljö. 

Kontakta info@yrkesbevis.com.

Klicka nedan för att se hela TCYK:s styrelse

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.