Stryka dig från TCYK:s register   

Om du av någon anledning inte vill synas på vår hemsida och vill att vi tar bort all information som är kopplat till ditt personnummer skickar du meddelande om detta till info@yrkesbevis.com, som efter att ha säkerställt din identitet, utför det du önskar. Vi behöver säkerställa identiteten för att inte någon annan person skall låta radera uppgifter som kan vara viktiga för dig.

 

Läs mer om TCYK:s GDPR-policy här.