Stryka dig från TCYK:s register   

Om du av någon anledning inte vill synas på vår hemsida och vill att vi tar bort all information som är kopplat till ditt personnummer skickar du meddelande om detta till info@yrkesbevis.com, som efter att ha säkerställt din identitet, utför det du önskar. Vi behöver säkerställa identiteten för att inte någon annan person skall låta radera uppgifter som kan vara viktiga för dig.

Läs mer om TCYK:s GDPR-policy här.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.