13 yrkesbevis inom utemiljöbranschen

Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar. Alla TCYKs yrkesbevis bygger på kunskapskrav som har en bred acceptans inom de gröna näringarna.

TCYK har samordnat kunskapskraven med Skolverkets kursplaner. Yrkesbevis 2 – 11 är validerade mot gymnasiekurser. Läs här vilka gymnasiekurser som motsvarar vilka yrkesbevis. För yrkesbevis 1 har TCYK skapat en nyckel som visar hur yrkesbevisets kunskapskrav förhåller sig till Skolverkets kursplaner och kunskapskrav, se här.

TCYK utfärdar yrkesbevis och bygger sina beslut på rekommendationer från godkända TCYK-yrkesbedömare. Yrkesbedömarna kan i sin tur grunda sin rekommendation på information från olika handledare men det är bara bedömare som har rätt att rekommendera.
OBS! För Yrkesbevis 1 och Utemiljö Bas gäller att yrkesbedömaren också ska vara godkänd OCN-bedömare.

Här kan du hitta godkända yrkesbedömare.

TCYK:s yrkesbevis omfattar 13 områden. Yrkesbevis 6 och 8 är uppdelade i tre steg: Naturstensarbeten 1, 2, 3 och Växtkännedom 1, 2, 3. För bägge de yrkesbevisen gäller att alla tre stegen måste vara godkända innan man kan få yrkesbeviset. Yrkesbevis 11 och 12  riktar sig speciellt till personal som arbetar på kyrkogårdar. Yrkesbevis 13 är uppdelat i 6 delmoment och leder till yrkestiteln Plantskolist.

 

Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö
Yrkesbevis 2 – Ritningsläsning. avvägning och utsättning
Yrkesbevis 3 – Schakt. fyllning och dränering
Yrkesbevis 4 – Markbetong och asfalt
Yrkesbevis 5 – Trappor och murar

Yrkesbevis 6.1 – Naturstensarbeten – steg 1
Yrkesbevis 6.2 – Naturstensarbeten – steg 2
Yrkesbevis 6.3 – Naturstensarbeten – steg 3
Yrkesbevis 7 – Gräsanläggning

Yrkesbevis 8.1 – Växtkännedom – steg 1
Yrkesbevis 8.2 – Växtkännedom – steg 2
Yrkesbevis 8.3 – Växtkännedom – steg 3
Yrkesbevis 9 – Beskärning och trädvård
Yrkesbevis 10 – Lekredskap och träarbeten

Yrkesbevis 11- Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare
Yrkesbevis 12 – Vår uppgift som krematorietekniker

Yrkesbevis 13.1 Växtkunskap 1 Växtfysiologi 1 Mark och substrat
Yrkesbevis 13.2 Växtkunskap 2 Växtfysiologi 2 och Växtnäring
Yrkesbevis 13.3 Växtkunskap 3 Förökning och Plantskoleteknik
Yrkesbevis 13.4 Växtkunskap 4 och Produktion av plantskoleväxter
Yrkesbevis 13.5 Växtkunskap 5 Växtskydd 1 och Ekonomi 1
Yrkesbevis 13.6 Växtkunskap 6 Växtskydd 2 Ekonomi 2 och Växtnäring

Vi står bakom yrkesutbildningen och TCYK: