Vad är ett yrkesbevis

Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar.

Alla TCYKs yrkesbevis bygger på kunskapskrav som har en bred acceptans i utemiljöbranschen.

 

Olika vägar till yrkesbevis

  • För de som gått andra utbildningar än ovan angivna, kontakta TCYK för validering av dem.

För yrkesbevis 1 provar TCYK sedan september 2019 en ny modell:

Validering/Utbildning på jobbet med OCN-metoden = Yrkesbevis 1

För yrkesbevis 1, skötsel och förvaltning av utemiljö, kan TCYK från och med september 2019 även erbjuda validering inom OCN-metoden till en lite enklare, grundläggande nivå, kallad Utemiljö bas. Den är avsedd att göra insteget för nybörjare inom utemiljöskötsel lite tydligare och enklare.

För Yrkesbevis 1 och för Utemiljö bas har vi tagit fram ett stort antal moduler som beskriver de olika delarna inom yrkesområdet skötsel och förvaltning av utemiljö.

Vem får utfärda yrkesbevis

TCYK utfärdar yrkesbevis

TCYK bygger sina beslut på rekommendationer från, av TCYK godkända, yrkesbedömare. För Yrkesbevis 1 och Utemiljö Bas gäller  att man även ska vara godkänd OCN-bedömare.

Det är bara yrkesbedömaren som kan rekommendera till ett yrkesbevis men denne kan grunda beslutet på rekommendationer från olika handledare.

Vad kostar det?

  • För yrkesbevis 1 kostar det 650 kr + moms att registrera sig i OCN plattformen för att sedan kunna valideras mot yrkesbevis 1
  • För yrkesbevis 2 – 13 kostar det 200 kr + moms att registrera sig för ett yrkesbevis.
  • För Utemiljö Bas kostar det 650 kr + moms att registrera sig i OCN plattformen på den mer grundläggande nivån. För Utemiljö Bas får man inget yrkesbevis utan ett kompetensintyg som ingår i registreringsavgiften.
  • Det kostar sedan 850 kr + moms då du kvitterar ut ett yrkesbevis som alltså utfärdas av TCYK

Hur registrerar jag mig?

Du registrerar dig, din personal eller dina elever här.

Du kan gå en utbildning som omfattar de kurser från gymnasieskolans GY11 som TCYK har kopplat till respektive yrkesbevis. Om ditt betyg är C eller bättre uppfyller du de teoretiska kraven för det aktuella yrkesbevisområdet. Du måste också komplettera dina betyg med arbetsgivarintyg som bekräftar minst 2500 timmars praktik inom utemiljöyrket.

Du som har yrkeserfarenhet sedan tidigare, minst 3500 tim, kan efter så kallade yrkesbeviskurser som bygger på respektive yrkesbevis kunskapskrav avsluta detta med ett prov som hanteras av TCYK.

TCYK har sedan starten en yrkesbevisbok där man kan samla information om genomförda prov, underskrivna av behöriga yrkesbedömare. Denna bok får man vid registrering för yrkesbevis 2-13

För YB 1 gäller sedan 2019 att man registrerar sig i den digitala OCN-plattformen där all dokumentation sparas.

Vi står bakom yrkesutbildningen och TCYK: