Utbildningsanordnare

icon12

Utbildningsanordnarens funktion

Utbildningsanordnare godkända av TCYK:

– leder utbildningar för yrkesbevis.

– måste använda sig av yrkesbedömare godkända av TCYK.

– är i dialog med TCYK och andra nyckelintressenter för att säkra att yrkesbevisens innehåll och kvalitetssystem är relevanta och kostnadseffektiva. 

icon19

Utbildningsanordnarens arbetsuppgifter

Utbildningsanordnare ska:

– möta TCYK:s krav på att vara godkänd utbildningsanordnare för TCYK:s yrkesbevis.

– initiera, planera och leda uppdrags-, gymnasie- eller YH-utbildningar för yrkesbevis.

– säkra att alla deltagare känner till villkoren för att skaffa sig yrkesbevis.

– uppfylla TCYK:s krav på att dokumentera, följa upp och rapportera.

icon05

Guide utbildningsanordnare

Guide som visar hur det går till att leda utbildning för TCYK:s yrkesbevis.

 

icon04

Krav på utbildningsanordnare

En utbildningsanordnare som är godkänd av TCYK:

– Har yrkesbedömare godkända av TCYK inom de yrkesbevisområden som man utbildar inom.

– följer TCYK:s kvalitetssystem för yrkesbevis.

icon06

Hitta utbildningsanordnare

TCYK har kontinuerlig kontakt med utbildningsanordnare för att fortsätta arbetet med att utveckla metoder och verktyg för lärande och validering.

 

Här hittar du kontaktuppgifter till utbildningsanordnare som valt att annonsera här.

För dig som vill annonsera att du är utbildningsanordnare

Fyll i Beställning av annons på TCYK:s websida 

och maila till info@yrkesbevis.com

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.