Handledare

icon10

Handledarens funktion

Handledare (medbedömare) är yrkesbedömarens viktigaste stöd. Handledaren har yrkeskunskap inom ett eller flera yrkesbevisområden och arbetar nära deltagaren/eleven. Handledaren instruerar och stöttar deltagaren när hen lär sig jobbet på arbetsplatsen. Handledaren fungerar dessutom ofta som medbedömare till Yrkesbedömaren och blir en viktig del i yrkesbedömarens samlade bedömning.

icon15

Handledarens arbetsuppgifter

Handledare ska:

– stötta deltagare/elever när de tillägnar sig kunskaper och färdigheter för yrkesbevis.

– hjälpa yrkesbedömare att kontrollera teoretiska och praktiska färdigheter hos personer som vill ansöka om yrkesbevis.

 

TCYK-handledare är också utmärkta APL- och LIA-handledare.

 

Sedan 2019 använder TCYK OCN-metoden för att bedöma, eller validera mot yrkesbevis 1, och från 2023 används även denna metod för yrkesbevis 4.

OCN-metoden hjälper handledare och yrkesbedömare att säkra kvaliteten på sina bedömningar.

icon16

Det här krävs av dig som handledare

Handledare ska:

– ha kunskap om det yrkesbevisområde hen handleder och kontrollerar.


Handledare bör:

– genomgå någon av de handledarutbildningar som finns för målgruppen.
Kontakta TCYK för mer information om våra handledarutbildningar.

 

Tänk på att:

  • Din trovärdighet som handledare ökar om du också har yrkesbevis inom de områden du ska handleda.
  • Du som har god rutin som handledare kanske ska ansöka om att bli yrkesbedömare för TCYK – TCYK behöver många yrkesbedömare för att möta efterfrågan på yrkesbevis.
  • Om du ansöker om att bli yrkesbedömare för TCYK kan du överväga att också utbilda dig till OCN bedömare för att få full behörighet att rekommendera personer till de yrkesbevis hos TCYK som använder OCN metoden som kvalitetssäkrings-system.
  • Öka dina kunskaper som handledare med att bli språkstödjare.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.