Handledare godkända av TCYK

styra utb 3

Handledare är yrkesbedömarens viktigaste stöd

Handledaren har yrkeskunskap inom ett eller flera yrkesbevisområden och arbetar nära deltagaren/eleven, med att instruera och lära ut på arbetsplatsen. Handledaren fungerar ofta som medbedömare till Yrkesbedömaren och blir en viktig del i yrkesbedömarens samlade bedömning.

Så här fungerar du som handledare 

Handledare har en viktig roll för TCYK:s yrkesbevis. Handledare hjälper yrkesbedömare att kontrollera teoretiska och praktiska färdigheter hos personer som vill ansöka om yrkesbevis. TCYK-handledare är också utmärkta APL- och LIA-handledare.

Sedan 2019 använder TCYK OCN-metoden för att bedöma, eller validera mot yrkesbevis 1. OCN-metoden hjälper handledare och yrkesbedömare att säkra kvaliteten på sina bedömningar.

Det här krävs av dig som handledare

Handledare ska ha kunskap om det område hen handleder och kontrollerar. På sikt kommer TCYK kräva yrkesbevis för alla handledare. De handledare som saknar yrkesbevis har fem år på sig att skaffa ett.

Ansök om att bli TCYK-handledare

Du som vill bli handledare hos TCYK ska lämna in följande dokument med din ansökan i vår butik:
a.) Yrkeskunskap och erfarenhet inom yrkesbevisområdet du ska bedöma, exempelvis yrkesbevis inom det aktuella området.
b.) Handledarkompetens, exempelvis intyg från godkänd handledarutbildning eller annan dokumentation som visar att du har stor erfarenhet som yrkesarbetare med arbetsledar- och handledaruppgifter.

Saknar du intyg kan du skicka in CV.

Kostnad för att registrera sig som handledare hos TCYK hittar du här. När alla dokument är klara ansöker du i butiken.

Hitta handledare genom att söka nedan: