Handledare

styra utb 3

Handledare är yrkesbedömarens viktigaste stöd

Handledare (medbedömare) är yrkesbedömarens viktigaste stöd. Handledaren har yrkeskunskap inom ett eller flera yrkesbevis-områden och arbetar nära deltagaren/eleven, med att instruera och lära ut på arbetsplatsen. Handledaren fungerar ofta som medbedömare till Yrkesbedömaren och blir en viktig del i yrkesbedömarens samlade bedömning.

Så här fungerar du som handledare 

Handledare har en viktig roll för TCYK:s yrkesbevis. Handledare hjälper yrkesbedömare att kontrollera teoretiska och praktiska färdigheter hos personer som vill ansöka om yrkesbevis. TCYK-handledare är också utmärkta APL- och LIA-handledare.

Sedan 2019 använder TCYK OCN-metoden för att bedöma, eller validera mot yrkesbevis 1. OCN-metoden hjälper handledare och yrkesbedömare att säkra kvaliteten på sina bedömningar.

Det här krävs av dig som handledare

Handledare ska ha kunskap om det område hen handleder och kontrollerar.

Handledare bör genomgå någon av de handledarutbildningar som finns för målgruppen. Du kan gå in på länken här för att komma till TCYK:s korta sammanfattande  handledarutbildning.

Tänk på att

  • Din trovärdighet som handledare ökar om du också har yrkesbevis inom de områden du ska handleda.
  • Du som har god rutin som handledare kanske ska ansöka om att bli yrkesbedömare för TCYK – TCYK behöver många yrkesbedömare för att möta efterfrågan på yrkesbevis.
  • Om du ansöker om att bli yrkesbedömare för TCYK kan du överväga att också utbilda dig till OCN bedömare för att få full behörighet att rekommendera personer till de yrkesbevis hos TCYK som använder OCN metoden som kvalitetssäkrings-system.
  • Öka dina kunskaper som handledare med att bli språkstödjare.