VÄLKOMMEN TILL Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté, TCYK

Sidan är under uppbyggnad och kommer att vara klar vid årsskiftet

Trädgårdsnäringens olika intressenter har gemensamt satt upp kunskapskrav för att höja kvalitet, och därmed status, på skötsel och anläggning av utemiljö och svensk produktion av plantskoleväxter. Dessa kompetenskrav finns samlade i ett system av yrkesbevis inom trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel och plantskoleproduktion.
Idag förvaltas och utvecklas yrkesbevissystemet av rikstäckande intresseorganisationer inom de olika områdena; trädgårdsanläggning, park, kyrkogård, fastighet och plantskoleproduktion.

Höj din kompetens i skötsel och anläggning av utemiljö – skaffa TCYK-yrkesbevis

Pressrelease – Strategisk kompetensförsörjning hos yrkesverksamma inom utemiljöbranschen

Vi står bakom yrkesutbildningen och TCYK: