TCYK

Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté

KVALITETSSÄKRAR YRKESKOMPETENS

TCYK Yrkesbevis

Generell rabatt 200 kr

Tre fördelaktiga rabatter på ordinarie priser vid beställning av yrkesbevis före 2021-12-31.

Jobba med utemiljöer

Jobba med anläggning, skötsel och förvaltning av parker, bostadsgårdar, kyrkogårdar, trädgårdar, sjukhusområden etc.

TCYK Yrkesbevis trädgård

Rekrytera hållbart

Utemiljö BAS, program för att rekrytera med socialt ansvar.

Yrkesbevis skötsel

Möt krav på yrkesbevis inom skötsel av utemiljö.

Kvalitetssäkra yrkesbevis

Metod och verktyg för att kvalitetssäkra yrkesbevis.

TCYK Yrkesbevis trädgårdsnäring

För språkstödjare

Beprövade metoder och verktyg för språkstöd på jobbet.