Jobbspår Utemiljö BAS

"En snabb väg till ett hållbart jobb. Och jag fortsätter lära mig jobbet på jobbet. Målet är yrkesbevis."

Läs mer >>
Tre vägar till yrkesbevis

Skaffa dig yrkesbevis via längre yrkesutbildning, korta kurser eller genom att lära dig jobbet på jobbet.

LÄS MER >>
Jag lär upp dem på jobbet

Anläggare Richard Hedfors: "Anställer personer med starkt intresse men utan utbildning." En vanlig ingång i yrket.

SE VIDEOKLIPP >>

LADDA NED TCYK:s guide till yrkesbevis

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss.
Ladda ner PDF >>>

TCYK består av åtta olika organisationer inom utemiljöbranschen. Varje medlemsorganisation utser sin egen represent i TCYK . Rådgivning, validering och lärande drivs genom TCYK Service AB. I bolagsstyrelsen sitter samma personer som i TCYK:s styrelse.

TCYK beskriver de yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen. TCYK beskriver också på vilka sätt yrkesarbetare kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs; arbetslivserfarenhet, validering, korta kurser och/eller längre yrkesutbildningar. TCYK säkerställer kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen.

Här finns plats för fler organisationer som har intressen inom anläggning och skötsel av utemiljö. Kontakta info@yrkesbevis.com.

Följande organisationer står bakom kompetenskraven i TCYK:s yrkesbevis:

Trädgårdsanläggarna i Sverige STAF
Gröna Arbetsgivare
FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Sveriges Allmännytta
LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation