VÄLKOMMEN till Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK

Trädgårdsnäringens olika intressenter har gemensamt satt upp kunskapskrav för att höja kvalitet, och därmed status, på skötsel och anläggning av utemiljö och svensk produktion av plantskoleväxter. Dessa kompetenskrav finns samlade i ett system av yrkesbevis inom trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel och plantskoleproduktion.
Idag förvaltas och utvecklas yrkesbevissystemet av rikstäckande intresseorganisationer inom de olika områdena; trädgårdsanläggning, park, kyrkogård, fastighet och plantskoleproduktion.

Höj din kompetens i skötsel och anläggning av utemiljö – skaffa TCYK-yrkesbevis

Nyheter:

YRKESBEVIS 1 – VAD GÄLLER?

Här kan du få mer information om vad som gäller för Yrkesbevis 1

TCYK får främjandemedel

Vi får förtroendet att fortsätta utveckla verktyg och metoder att validera yrkeskunskaper för att underlätta för nyanlända och andra personer som har svårt att nå ett arbete i utemiljöbranschen. Vi håller som bäst på…