Rekrytera hållbart

Program för att rekrytera med socialt ansvar.

Se filmen >>
Yrkesbevis skötsel

Möt krav på yrkesbevis inom skötsel av utemiljö.

Se filmen >>
Styra utbildningar

Metod och verktyg för att styra validering och lärande.

Se filmen>>
Rekrytera hållbart

Program för att rekrytera med socialt ansvar.

Se filmen >>
Yrkesbevis skötsel

Möt krav på yrkesbevis inom skötsel av utemiljö.

Se filmen >>
Styra utbildningar

Metod och verktyg för att styra validering och lärande.

Se filmen>>

För språkstödjare

Utemiljö BAS:s språkstöd använder beprövade metoder och verktyg. Språkstödet omfattar lär-material i olika språkversioner.
Se filmen >>

Snabbhetspremie vid beställning av yrkesbevis

Under 2021 erbjuder TCYK tre fördelaktiga rabatter på ordinarie priser vid beställning av yrkesbevis före 2021-12-31.

 

Generell rabatt på 200 kr
För yrkesbevis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 och 12 ger vi en generell rabatt på 200 kr + moms.

Bjuder på slutkostnad för yrkesbevis 6, 8 och 13
För yrkesbevis 6, 8 och 13 lägger vi rabatt på varje del så att slutkostnaden för alla delar ger 200 kr rabatt.

200 kr rabatt för alla som byter in Gröna böcker
För yrkesbevis 2-13 ger vi en rabatt på ytterligare 200 kr + moms för alla som beställer yrkesbevis med sina gröna böcker som underlag.

Följande organisationer står bakom kompetenskraven i TCYK:s yrkesbevis:

Trädgårdsanläggarna i Sverige STAF
Gröna Arbetsgivare
FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Sveriges Allmännytta
LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation