Rekrytera hållbart

Program för att rekrytera med socialt ansvar.

Se filmen >>
Yrkesbevis skötsel

Möt krav på yrkesbevis inom skötsel av utemiljö.

Se filmen >>
Styra utbildningar

Metod och verktyg för att styra validering och lärande.

Se filmen>>

För språkstödjare

Utemiljö BAS:s språkstöd använder beprövade metoder och verktyg. Språkstödet omfattar lär-material i olika språkversioner.
Se filmen >>

TCYK består av åtta olika organisationer inom utemiljöbranschen. Varje medlemsorganisation utser sin egen represent i TCYK . Rådgivning, validering och lärande drivs genom TCYK Service AB. I bolagsstyrelsen sitter samma personer som i TCYK:s styrelse.

TCYK beskriver de yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen. TCYK beskriver också på vilka sätt yrkesarbetare kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs; arbetslivserfarenhet, validering, korta kurser och/eller längre yrkesutbildningar. TCYK säkerställer kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen.

Här finns plats för fler organisationer som har intressen inom anläggning och skötsel av utemiljö. Kontakta info@yrkesbevis.com.

Följande organisationer står bakom kompetenskraven i TCYK:s yrkesbevis:

Trädgårdsanläggarna i Sverige STAF
Gröna Arbetsgivare
FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Sveriges Allmännytta
LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation