Rekrytera hållbart

Program för att rekrytera med socialt ansvar.

Se filmen >>
Yrkesbevis skötsel

Möt krav på yrkesbevis inom skötsel av utemiljö.

Se filmen >>
Styra utbildningar

Metod och verktyg för att styra validering och lärande.

Se filmen>>

För språkstödjare

Utemiljö BAS:s språkstöd använder beprövade metoder och verktyg. Språkstödet omfattar lär-material i olika språkversioner.
Se filmen >>

Snabbhetspremie vid beställning av yrkesbevis

Under 2021 erbjuder TCYK tre fördelaktiga rabatter på ordinarie priser vid beställning av yrkesbevis före 2021-12-31.

 

Generell rabatt på 200 kr
För yrkesbevis 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12 ger vi en generell rabatt på 200 kr + moms.

Bjuder på slutkostnad för yrkesbevis 6, 8 och 13
För yrkesbevis 6, 8 och 13 bjuder vi på den slutliga kostnaden då alla ingående delar i dessa yrkesbevis är klara.

200 kr rabatt för alla som byter in Gröna böcker
För yrkesbevis 2-13 ger vi en rabatt på ytterligare 200 kr + moms för alla som beställer yrkesbevis med sina gröna böcker som underlag.

Följande organisationer står bakom kompetenskraven i TCYK:s yrkesbevis:

Trädgårdsanläggarna i Sverige STAF
Gröna Arbetsgivare
FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Sveriges Allmännytta
LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation