VÄLKOMMEN TILL Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté, TCYK

Trädgårdsnäringens olika intressenter har gemensamt satt upp kunskapskrav för att höja kvalitet, och därmed status, på skötsel och anläggning av utemiljö och svensk produktion av plantskoleväxter. Dessa kompetenskrav finns samlade i ett system av yrkesbevis inom trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel och plantskoleproduktion.
Idag förvaltas och utvecklas yrkesbevissystemet av rikstäckande intresseorganisationer inom de olika områdena; trädgårdsanläggning, park, kyrkogård, fastighet och plantskoleproduktion.

Höj din kompetens i skötsel och anläggning av utemiljö – skaffa TCYK-yrkesbevis

Pressrelease – Yrkesvalidering i utemiljöbranschen kan motverka oskäliga arbetsvillkor

TCYK sjösätter teståret för Yrkesbevis 1

På TCYKs årsmöte i Visby 3-4 april fattades ett viktigt beslut i den fortsatta utvecklingen av utemiljöbranschens yrkesbevis. TCYKs befintliga och nytillkomna yrkesbedömare erbjuds en möjlighet att utbilda sig till handledare i OCN systemet, och därmed få möjlighet att använda en valideringsmetod som skall leda till Yrkesbevis 1.

Länkar till följande pdf er:
TCYK testår yrkesbevis 1
TCYK Validering mot YB 1 …
TCYK Yrkesbevis 1 och Utemiljö Bas…
OCN Panelen

TCYK har för detta arbete fått Främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Medel som syftar till att underlätta nyanländas möjligheter att komma in i yrket.   Kommunikationsplan

Nyheter i TCYK 5.0

Pressrelease – Strategisk kompetensförsörjning hos yrkesverksamma inom utemiljöbranschen

Vi står bakom yrkesutbildningen och TCYK: