TCYK

TRÄDGÅRDSNÄRINGENS CENTRALA YRKESKOMMITTÉ
KVALITETSSÄKRAR YRKESKOMPETENS

icon01

Yrkesbevis bekräftar kompetens

Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar. Alla TCYKs yrkesbevis bygger på kunskapskrav som har en bred acceptans inom utemiljöbranschen.​

icon04

Verktyg för att ställa rätt krav

Nationellt accepterade yrkesbevis ger individen ett meriterande dokument som styrker yrkeskompetens. Yrkesbevis ger arbetsgivare ett riktmärke när man rekryterar och fortbildar personal. Och de ger beställare verktyg att ställa rätt krav på den yrkesprofil man efterfrågar.

Yrkesbevis är således ett av de viktigaste verktygen för att säkra en seriös och hållbar utemiljöbransch.

1
2

Två vägar till yrkesbevis

Det finns två vägar till yrkesbevis. Väg 1, först utbildning, sedan jobb, eller väg 2, först jobb, sedan fortbildning eller validering.

Många som arbetar med anläggning och skötsel av utemiljöer har lärt sig jobbet på jobbet. TCYK har därför alltid arbetat för att det ska finnas olika sätt att styrka sin kompetens. De två vägarna gör att också personer utan lång formell utbildning kan skaffa sig yrkesbevis.  

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.