Reklamation TCYK:s yrkesbevis.

  Fyll i formuläret om du:

  • Upptäckt felaktigheter avseende ditt yrkesbevis.
  • Anser att du inte fått en korrekt bedömning av din yrkesbedömare.
  • Vill anmäla oegentligheter i samband med bedömning av yrkeskompetens.

  TCYK 

  c/o SKKF 

  Box 190 71 

  10432 Stockholm 

  E-post: info@yrkesbevis.com 

  Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

  TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

  Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

  GDPR Information.