Språkstödjare

icon21

Språkstödjarens funktion

Språkstödjare fyller en viktig roll i alla sammanhang där det finns medarbetare eller yrkeselever med svenska som andraspråk. Det tar lång tid att lära sig ett nytt språk. Det räcker alltså inte med att klara Sfi och svenska som andraspråk, individens språkutveckling måste fortsätta i arbetslivet. Eftersom nästan 20 % av Sveriges befolkning är utrikes födda (källa: SCB) är språkfrågan viktig på många arbetsplatser.

icon19

Språkstödjarens arbetsuppgifter

Språkstödjare ska:

– lära sig relevanta metoder och verktyg för att stötta andras språkutveckling.

– planera språkstöd i samråd med företagsledning, yrkesbedömare, handledare och deltagare.

– fungera som språkstödjare i enlighet med plan

– medverka vid uppföljning av språkstöd, eventuellt också vid trepartssamtal inför samlad bedömning av deltagares lärande.

icon15

Krav på språkstödjare

Språkstödjare ska:

– ha goda kunskaper i svenska språket.

– tycka om människor och vara intresserad av vad som får människor att växa.

– ha viljan att uthålligt stötta personer som håller på att lära sig svenska.

icon14

Verktyg för språkutveckling

TCYK har utvecklat ett bildbaserat språkstödsverktyg TCYK Språklär, detta ingår från och med 2024-01-01 i registreringsavgiften för programmen Utemiljö BAS, Yrkesbevis 1 och Yrkesbevis 4.

Ta också en titt en titt på Sobonas 6 korta filmer med handfasta verktyg eller tumregler för att stötta dina jobbarkompisars språkutveckling:

Titta gärna också i Sobonas språkpalör med översättningar på 8 olika språk inom många yrkesområden och även inom generella arbetslivskompetenser här. 

 

Tänk på att:

  • Om du är språkstödjare och tycker det är givande är du förmodligen också en bra handledare.
    Läs mer om vad det innebär att vara handledare här.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.