Språkstödjare godkända av TCYK

Så här fungerar du som språkstödjare 

Språkstödjare fyller en viktig roll i alla sammanhang där det finns medarbetare eller yrkeselever med svenska som andraspråk. Det tar lång tid att lära sig ett nytt språk. Det räcker alltså inte med att klara Sfi och svenska som andraspråk, individens språkutveckling måste fortsätta i arbetslivet. Eftersom nästan 20 % av Sveriges befolkning är utrikes födda (källa: SCB) är språkfrågan viktig på många arbetsplatser. TCYK har under 2020 utvecklat rollen språkstödjare för att stötta språkutveckling på yrkesskolor och företag. Alla vinner på att lära sig enkla verktyg för språkutveckling, inte bara personer med svenska som andraspråk.  

Det här krävs av dig som språkstödjare

Språkstödjare ska ha goda kunskaper i svenska språket. Det viktiga hos språkstödjaren är viljan att stötta personer som håller på att lära sig svenska. För att bli registrerad språkstödjare måste du gå TCYK:s webbaserade språkstödjarutbildning. På utbildningen lär du sig handfasta verktyg eller tumregler för att stötta dina jobbarkompisars språkutveckling.   

Ansök om att bli TCYK-språkstödjare

Vill du bli språkstödjare hos TCYK ska du anmäla dig till språkstödjarutbildning i vår butik. När du gått TCYK:s utbildningen, eller annan likvärdig språkstödjarutbildning, kan du registrera dig i TCYK:s register för språkstödjare. Att vara registrerad språkstödjare i TCYK:s register är meriterande för dig som person men också för det företag du arbetar för. 

Kostnad för att gå utbildning och registrera sig som språkstödjare hos TCYK hittar du här.

Hitta språkstödjare genom att söka nedan: