Yrkesbedömare godkända av TCYK

TCYK yrkesbedömare – en nyckelfunktion

Yrkesbedömare är en yrkeskunnig person inom ett eller flera yrkesbevisområden som också har erfarenhet och förmåga att göra en samlad bedömning av en persons yrkeskompetens i samband med validering och lärande. Den samlade bedömningen gör hen i samtal och samverkan med deltagaren och andra inblandade yrkesbedömare/handledare.Yrkesbedömaren kan givetvis själv vara handledare. Yrkeslärare inom yrkesutbildning är ofta yrkesbedömare godkända av TCYK

Så här fungerar du som yrkesbedömare >>

Här hittar du guider som visar hur du fungerar som yrkesbedömare i väg 1, 2 och 3. Kortfattade beskrivningar av hur du ska fungera som yrkesbedömare. Inklusive länkar till fördjupande information. Redan här får du länkar till Intyg för yrkesbevis, väg 1 och Intyg för yrkesbevis, väg 2. För dig som har ont om tid 🙂. 

Det här krävs av dig som yrkesbedömare

Som TCYK-yrkesbedömare ska du:
– registrera sig hos TCYK
– delta i webinar för yrkesbedömare minst en gång var tredje år
– delta i den översyn av kunskapskraven som anordnas av TCYK vart femte år.

Kostnad för registrering, yrkesbedömar-webinar och översynen av kunskapskraven hittar du här.

Om du vill bli godkänd att rekommendera moduler för yrkesbevis 1 måste du förutom att vara  TCYK-yrkesbedömare också vara utbildad OCN-bedömare. Kostnad för utbildningen hittar du här

Ansök om att bli TCYK-yrkesbedömare

Gå till butiken och ansök om att bli TCYK-yrkesbedömare. Bifoga dokument som visar att du har:
a.) Professionell kunskap och erfarenhet inom det yrkesbevisområde du ska bedöma, exempelvis ett arbetsintyg eller ett CV.
b.) Yrkesbedömar-kompetens, exempelvis ett arbetsgivarintyg som visar att du arbetat som lärare, arbetsledare eller handledare.

För att också bli OCN-bedömare måste du gå utbildning. Kontakta validering@yrkesbevis.com för besked.

Hitta yrkesbedömare genom att söka nedan: