Yrkesbedömare godkända av TCYK

TCYK yrkesbedömare – en nyckelfunktion

Yrkesbedömare är en yrkeskunnig person inom ett eller flera yrkesbevisområden som också har erfarenhet och förmåga att göra en samlad bedömning av en persons yrkeskompetens i samband med validering och lärande. Den samlade bedömningen gör hen i samtal och samverkan med deltagaren och andra inblandade yrkesbedömare/handledare/språkstödjare. Yrkesbedömaren kan givetvis själv vara handledare. Yrkeslärare inom yrkesutbildning är ofta yrkesbedömare godkända av TCYK

Så här fungerar du som yrkesbedömare >>

Här hittar du guider som visar hur du fungerar som yrkesbedömare i väg 1, 2 och 3. Kortfattade beskrivningar av hur du ska fungera som yrkesbedömare. Inklusive länkar till fördjupande information. Redan här får du länkar till Intyg för yrkesbevis, väg 1 och Intyg för yrkesbevis, väg 2. För dig som har ont om tid 🙂. 


Tänk på att

  • Du som yrkesbedömare har huvudansvar för samarbetet med handledare som vi kallar dina medbedömare
  • Du som yrkesbedömare kan vid validering av yrkeskunskap hos nyanlända också kan behöva samarbeta med språkstödjare
  • TCYK har tagit fram ett digitalt lärverktyg TCYK Lär som du som yrkesbedömare kan ha nytta av gå in och beställ här

Det här krävs av dig som yrkesbedömare

Som TCYK-yrkesbedömare ska du:
– registrera sig hos TCYK
– delta i webinar för yrkesbedömare varje år
– delta i den översyn av kunskapskraven som anordnas av TCYK vart femte år.

Kostnad för registrering, yrkesbedömar-webinar och översynen av kunskapskraven hittar du här.

Om du vill bli godkänd att rekommendera moduler för yrkesbevis 1 och yrkesbevis 4 måste du förutom att vara  TCYK-yrkesbedömare inom respektive yrkesbevisområde, också vara utbildad OCN-bedömare. Kostnad för utbildningen hittar du här

Ansök om att bli TCYK-yrkesbedömare

Gå till butiken och ansök om att bli TCYK-yrkesbedömare. Bifoga dokument som visar att du har:
a.) Professionell kunskap och erfarenhet inom det yrkesbevisområde du ska bedöma, exempelvis ett arbetsintyg eller ett CV.
b.) Yrkesbedömar-kompetens, exempelvis ett arbetsgivarintyg som visar att du arbetat som lärare, arbetsledare eller handledare.

För att också bli OCN-bedömare måste du gå utbildning. Kontakta validering@yrkesbevis.com för besked.

Hitta yrkesbedömare genom att söka nedan: