Yrkesbedömare godkända av TCYK

icon04

Yrkesbedömarens funktion

Yrkesbedömaren har den viktiga rollen att bedöma om en person har den yrkeskompetens som anges i TCYK:s kunskapskrav och kompetetensstandarder.

Yrkesbedömare initierar, samordnar och leder validering och lärande för TCYK:s yrkesbevis.

Yrkeslärare inom yrkesutbildning är ofta yrkesbedömare.

icon12

Guide yrkesbedömare

Här hittar du guider som visar hur du fungerar som yrkesbedömare.

icon19

Yrkesbedömarens arbetsuppgifter

TCYK yrkesbedömare ska:

– planera validerings- och utbildningsuppdrag i samråd med uppdragsgivare, deltagare och eventuella handledare och språkstödjare.

– leda validerings- och utbildningsuppdrag i dialog med deltagare, eventuella handledare och språkstödjare.

– följa upp och bedöma deltagarnas dokumentation av sitt eget lärande.

– genomföra trepartssamtal med handledare och deltagare, eventuellt också språkstödjare, inför slutbedömning.

– skriva samlad bedömning över deltagarens kunskaper och färdigheter efter avslutad validering eller utbildning.

– eventuellt marknadsföra och sälja in uppdrag till organisationer eller individer.

 

 

Tänk på att:

Om du är yrkesbedömare hamnar du ofta i situationer där du får hjälpa personer att utveckla sitt yrkesspråk. Lär dig språkstödjar-verktyg så blir du en ännu bättre yrkesbedömare eller handledare. 
Läs mer här.  

 

Du kan ha nytta av TCYK:s digitala lärverktyg TCYK Lär.

 

Från och med 2024-01-01 ingår TCYK Lär i registreringsavgiften för programmen Utemiljö BAS, Yrkesbevis 1 och Yrkesbevis 4.

icon10

Krav på TCYK yrkesbedömare

TCYK yrkesbedömare ska:

– ha kompetens inom det yrkesbevisområde hen utbildar eller validerar inom.

– registrera sig hos TCYK.

– vara godkända av TCYK.

– delta i webinar för yrkesbedömare varje år.

– delta i den översyn av kunskapskraven som anordnas av TCYK vart femte år.

 

Kostnad för registrering, årligt webbinar och översyn av kunskapskraven hittar du här.

icon19

Ansök om att bli TCYK-yrkesbedömare

Gå till butiken och ansök om att bli TCYK-yrkesbedömare.

Bifoga dokument som visar att du har:

professionell kunskap och erfarenhet inom det yrkesbevisområde du ska bedöma, exempelvis ett arbetsintyg eller ett CV.

– yrkesbedömar-kompetens, exempelvis ett arbetsgivarintyg som visar att du arbetat som lärare, arbetsledare eller handledare.

 

OBS! Yrkesbedömare som vill ta hela ansvaret för validering och utbildning för yrkesbevis 1 och yrkesbevis 4 måste också vara utbildad OCN-bedömare. Kostnad för den utbildningen hittar du här.

icon20

Hitta yrkesbedömare genom att söka nedan:

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.