Guide yrkesbedömare Väg 1, först formell yrkesutbildning

1. Följ kursplan

Kursplanen är validerad mot yrkesbevis, läs mer här. Är du också utbildningsanordnare, se Guide för utbildningsanordnare.

2. Genomför utbildning

Som yrkesbedömare bedömer du om eleverna nått kunskapskraven för aktuellt yrkesbevis.    

3. Fyll i intyg

Efter avslutad utbildning fyller du i Intyg för yrkesbevis, väg 1. Påminn deltagarna att intyget är en värdehandling, se steg 4.

4. Deltagaren ordnar resten

Deltagaren skaffar arbetsintyg på 2400 inom yrkesområdet och går sedan till butiken, bifogar alla intyg och betalar enligt prislista

Vanliga frågor och svar >>

Guide yrkesbedömare Väg 2, fortbildning för yrkesverksamma

1. Gör kursplan

Som yrkesbedömare ansvarar du för att det finns kursplan som beskriver kunskapskrav, aktiviteter och bedömningskriterier.

Är du också utbildningsanordnare, se Guide för utbildningsanordnare.

2. Genomför utbildning

Du bedömer att deltagarna nått kunskapskraven för aktuellt yrkesbevis. Ibland med stöd av handledare.    

3. Fyll i intyg

Efter avslutad utbildning fyller du i Intyg för yrkesbevis, väg 2. Påminn deltagarna att intyget är en värdehandling, se steg 4.

4. Deltagaren ordnar resten

Deltagaren skaffar arbetsintyg på 3500 Tim inom yrkesområdet och går sedan till butiken, bifogar alla intyg och betalar enligt prislista

Vanliga frågor och svar >>

Guide yrkesbedömare Väg 3, lära jobbet på jobbet

1. Planera i samråd

Gör valideringsplan tillsammans med OCN-bedömare, deltagare och handledare.
Planen beskriver:
a.) kunskaper och färdigheter deltagaren ska validera,
b.) när, var och hur valideringen går till.

Yrkesbedömare som också är OCN-bedömare tar självklart bägge de rollerna.

Är du också valideringsleverantör, se Guide valideringsleverantör.

2. Validera

OCN-bedömare ansvar för kvalitetssäkring. Du yrkesbedömare bekräftar att deltagarna nått kunskapskraven i respektive modul. Du kan ta hjälp av handledare när du bedömer deltagarens kunskaper och färdigheter.

3. Fira med deltagaren

Du stöttar deltagaren ända tills hen validerat alla moduler. Fira gärna när deltagaren fått sitt sista kompetens-intyg av OCN-bedömaren. Hjälp också till att påminna deltagarna om att kompetensintyg är värdehandlingar, se steg 4.  

4. Deltagaren ordnar resten

När deltagaren har alla kompetensintyg klara beställer hen yrkesbevis genom att gå till butiken och betalar enligt prislista

Vanliga frågor och svar >>