Yrkesbedömarens roller i de två vägarna

Väg 1, först formell yrkesutbildning

1. Följ kursplan

Kontrollera att kursplanen är validerad mot yrkesbevis, läs mer här.

 

Är du också utbildningsanordnare, se Guide för utbildningsanordnare.

2. Genomför utbildning

Som yrkesbedömare bedömer du om eleverna nått kunskapskraven för aktuellt yrkesbevis.

Väg 1 kräver att du ska sätta betyg enligt skolverkets eller MYH:s regelverk. 

3. Fyll i intyg

Efter avslutad utbildning fyller du i Intyg för yrkesbevis, väg 1. Påminn deltagarna att intyget är en värdehandling, se steg 4.

4. Deltagaren ordnar resten

Deltagaren skaffar arbetsintyg på 2400 inom yrkesområdet och går sedan till butiken, bifogar alla intyg och betalar enligt prislista.

Väg 2, fortbildning för yrkesverksamma

1. Gör kursplan

Som yrkesbedömare ansvarar du för att det finns kursplan som är anpassad till den aktuella målgruppens behov. Deltagarna på väg 2 har ju i allmänhet med sig yrkeserfarenhet i bagaget.

 

Kursplanen och bedömningskriterierna ska uppfylla kraven för det yrkesbevis som är aktuellt.

 

Är du också utbildningsanordnare, se Guide för utbildningsanordnare.

2. Genomför utbildning

Du bedömer att deltagarna nått kunskapskraven för aktuellt yrkesbevis. Ibland med stöd av handledare.

 

Fortbildningsinsatser enligt väg 2 har inte krav på antal utbildningstimmar, det är målgruppens förkunskapskrav som sätter den nivån.

3. Fyll i intyg

Efter avslutad utbildning fyller du i Intyg för yrkesbevis, väg 2. Påminn deltagarna att intyget är en värdehandling, se steg 4.

4. Deltagaren ordnar resten

Deltagaren skaffar arbetsintyg på 3500 Tim inom yrkesområdet och går sedan till butiken, bifogar alla intyg och betalar enligt prislista.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.