Guide för utbildningsanordnare

1. Validera era kurser

Information om hur du validerar kurser mot yrkesbevis hittar du här.

2. Validera era kurser

Informera elever, eller kursdeltagare om vilka kurser som leder till vilka yrkesbevis.

3. Fyll i intyg

Efter avslutad utbildning fyller den, eller de som varit yrkesbedömare i

Intyg för yrkesbevis, väg 1

Intyg för yrkesbevis, väg 2 

4. Deltagaren ordnar resten

Deltagaren skaffar sedan yrkesbevis genom att:

– ordna arbetsintyg inom yrkesbevisområdet på 2400 Tim för väg 1, eller 3500 Tim för väg 2.

– gå till butiken, bifoga alla intyg och betala enligt prislista.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.